holnap 100
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Dutka Ákos

Elereszt a puszta

Fekete vizén a kikötőnek

Ring a fehér, nagy vas-falu gálya…

Könnyesszemű bús hajdu fiuk

Bámulnak a szennyes, fekete árba.Bámulják a vizek szomorú sodrát…

A lelkük, a vérük zsongani kezdett:

A tanyák… a puszta…. az ősi avar…

Hát eleresztett… Hát eleresztett…Nem kell hát, ime nem kell a vérünk…

A kín, a nyomor üldöz el innen, –

Hiába vergődik annyi erő

A mi bánatos, büszke lelkeinken.Nem kell a karunk, az ugar elűz

Napkeleti bús hajdu legények;

Valahol vár minket a gyár,

Az idegen, a gyilkos, durva nagy Élet.Messze nyugaton éhes a Gép.

A gyárak árnyéka hivogatva intett

S az öreg, a fáradt, bús Tiszahát

Elereszt minket… Elereszt minket…Fekete vizén a kikötőnek

Zúgva, bömbölve nyargal a bárka.

Könnyesszemű bús hajdu fiuk

Bámulnak a szennyes, fekete árba.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok