próza
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Karcagi Magyar Margit

Ősz esti kalandok

Barátnőmmel vasárnap reggel misére igyekszünk. Sálunkból turbánt tekerünk fejünkre, mint az úrinők. A dámákkal a templom hátsó részében állunk és velük énekeljük a szentdalokat. Átveszszük áhítatos arckifejezésüket, mozdulataikat. Hétköznapi esténként parasztembernek öltözünk be. Kucsmát nyomunk a fejünkre, kapcába tekert lábunkra csizmát húzunk, és görbe bottal a kezünkben kimegyünk az utcára. A tyúkok már elültek. Az emberek a negyven wattos izzó fényében cserépkályhához támasztott dolgos, fájós hátukat pihentetik. A nyögve ejtett szavak csak néha préselődnek ki az alig mozgó szájakból.
Barátnőm hirtelen az estébe üvölt:
– Jó’stét, Pista!
– Estét, Jóska! – felelek cifrázva.
– Hogy s mint, Pista?
– Jól, Jóska!
– Hát a disznók?
– Azok is.
– Ennye, Jóska, ne kejjen má harapófogóval kihúzni magából a dógokat.
– Oszt mi csinyász?
– Hát csak menyek.
– Oszt hová?
– Hová, hová? Hát a temlonyba.
– Oszt minyek?
– Minyek, minyek? Hogy a menybe kerüljek.
Percekig röhögünk. Főleg, mert a kicsapódó ablakokból káromkodva küldenek el a halál faszára.
Szöget üt fejembe az elmés kifejezés és azon gondolkodom, hogy milyen nemű a halál. Nő, férfi vagy semleges? Ha a mondás úgy szól, hogy a „halál faszára”, akkor biztos, hogy férfi. Hát mi más is lehetne? Elköszönve barátnőmtől, a másnapi iskolai feladatra koncentrálok.
Iskolánk néhány éve még zárda volt. Erzsike nagynéném akkortájt gyakran vitt a zárdába. A pingvinruhás szentarcú nők felszenteletlen ostyával halmoztak el.
– Ez az Isten teste? – kérdezem félénken.
Nevetnek csacskaságomon. „Miután a pap felszenteli, válik Isten testévé” – avatnak be. Vasárnapi gyónásokon is ott kellett térdelnem az oltár előtt, valóban éreztem a felszentelt ostya isteni erejét. Rendszerint feltapadt a szájpadlásomra, alig bírtam onnan ledolgozni. Gondoltam, az Isten bennem akart maradni egy ideig, hogy addig se rosszalkodjak.
Megszűnt a rend, a zárda állami iskola lett. A levitézlett apáca, Erzsike a templomot, sekrestyét, a papi lakot takarította, díszítette. Fiatal volt és szép, még negyvenévesen sem kötötték be a fejét. A templom körüli munkák töltötték ki minden idejét. Állandóan körülötte sündörögtem. Egyszer, amikor a paplakot takarította, az előszobában hagyott. Unatkoztam. Egyre gyorsabban lóbáltam a lábamat, azt képzeltem, hogy egy hintát hajtok és a magasban röpülök. Eszembe jutott nagymama intése: „Nem szabad lóbálnod a lábad, mert akkor az ördögnek csöngetsz.”
Pál atya a kivörösödött arcú Erzsikét tessékelte ki a borostyánillatú szobájából. Itt járt az ördög.
Halottak napja előtt Erzsike szorgos kezeibe tettem a válogatott krizantémokat. Koszorúkat kötött a holtaknak. Ködszitálta szürkületi délutánon ünnepeltük őket gyertyafényben, fehér virágok parfümjében.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti