művészet
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Ujvárossy László

Ami marad, az a kép

Kiszabadítottuk a szellem(ek)et a palackból: két merőben eltérő szemléletű, művészetelméletből és művészetfilozófiából jól felkészült egyéniség ugrott egymásnak, folyóiratunk tervezője s lapszámunk illusztrátora* drótpostán vitatkozik egymással hevesen, holott a szövegüket élvezettel gondozó-gyomláló, némileg kurtító szerkesztő meglátása szerint gondolataik nemcsak egymásnak feszülnek, hanem jól ki is egészítik egymást, tehát a komplementaritás „kegyelmi pillanatának” részesei vagyunk.

Ujvárossy László: Alkotásaidat szemlélve több kérdés fogalmazódott meg bennem, melyek nem föltétlen festészeted vizuális élményéből fakadnak. Az Idea művészeti folyóiratban találtam Victor Burgin idézetét, ő a következőket mondja: „Aki a szociális környezettől szeretné elszigetelni a művészetét, Kant galambjához hasonlatos, mely azt képzelte, ha megszabadul a levegő okozta súrlódástól, akkor sokkal szabadabban repülhet. Az utóbbi ötven év művészettörténete arra tanít, hogy a művészet, ha eltávolodik a szociális világtól, akkor szabadon mehet akármerre, csak nincs hová mennie.” Nos, úgy tűnik, szabad vagy, emlékezéseid által mentesítetted magad a szociális súrlódásoktól, ami a festményeid címéből is egyértelműen kiderül (Nagyszülők kertje, Almafa eső után), illetve tájtextúráid (Este, Nyár gyümölcsfákkal) vagy mitikus performanszaid (Pantomim az erdőben) is ezt jelzik. Az idézet értelmében van hova menned?

Welther-Varga Júlia: Idézetekkel etetjük egymást, hát legyen! Victor Burgin munkáit internetes oldalán a következő Henri Bergson-idézettel hozzák összefüggésbe: „az érzékelés soha nem egy együgyű kapcsolata a szellemnek az adott objektummal, az észlelés teljesen átitatott az emlékezésünk képeivel, melyek teljessé teszik és interpretálják felfogásunkat.” Nem tehet róla Victor Burgin, hogy Te őt választottad, és arról sem tehet, hogy az ő konceptművészete is emlékekből táplálkozik. A sors iróniája, hogy még ideig-óráig kortársak lehettek a Nobel-díjas íróval, 1941-ben halt meg Bergson, ekkor született Burgin. Hogy miért került egy lapra a két személyiség, annak két oka lehet: az egyik, hogy műveinek elemzését végigjárva „találónak” mutatkozott az idézet, a másik, hogy merő önkényből született az egész. Mindegy, hogy melyiket választjuk, nem jutunk előre egy lépést sem. Az ilyen Burgin-féle idézetek émelygést okoznak.
De honnan tudod, hogy mi volt az utolsó ötven év művészete? És honnan tudja Burgin?
Még az ecset súrlódási erejét sem ismeri. Azt is mondhatnám, nem „szaki”. Ugye az is köztudomású tény, hogy az európai művészek „ranglistáján” elsőként egy festő szerepel (Gerhard Richter), pár perccel utána ikertestvére (Sigmar Polke) követi. Az „instalatőrök” ezek szerint „szógyúrásban” és „forgatókönyvírásban jeleskednek”, de messzemenően háttérbe szorulnak, mert a „művészeti filozofálgatással” nem lehet ennyire bekerülni a köztudatba, mint fenti mostohatestvéreiknek. ez már a szociális világ súrlódásának a törvénye. Éljünk Burgin szavaival, és ha már felkerültek a terítékre, akkor együk is meg.
Ezek után, gondolom, abban Te is egyetértesz, hogy egy idézet nem húzható rá egy festőre, még kevésbé a művészetre. Itt megint Bergsont idézem: „A logikus gondolkodás muszáj hogy ellenőrizhető legyen a józan emberi ésszel.” A művészre azért nem alkalmazható a kiválasztott idézet, mert rövidzárlatos. A művész nem szigetelheti el lényét a környezetétől, amelyben él és lélegzik. Ez nem döntés kérdése, hanem tény.
A művészetre azért nem húzható rá, mert a művészet nem tanít, hanem „történik”. Az égvilágon semmire sem tanít és nem akar semerre se menni. Nincs is lába, se szárnya, nincs olyan külső dimenzió, mely meghatározhatná az irányát. A művészetbe csak „beszállni” lehet, kellő alázattal és tehetséggel. Ebből a szférából viszont lehet fogni a „külvilág zenéjét”. Fordítva nem. Ide kívánkozik a kanti művészetmegfogalmazás, ne csak a galambja repdessen, hanem a szelleme is: „A művészet érdeknélküli élvezet.”
Karinthy Frigyessel szólva, „az eleje felé a végén” kezdem: Rosemarie Trockel 1990-ben felállított egy triptichont, amin ez állt: Ich habe angst, amely magyarul csak diptichon lehet: Én félek. A félelem a szellem széthullásának kulminációs pontja. Akkor keletkeznek egzisztenciális félelmek, ha a paradigmák elvesztődnek.
Az antik kultúra végén egy ontológiai félelem kerítette hatalmába az embereket: félelem a haláltól, a sorsszerűségtől. A középkor végén egy morális félelem ütötte fel a fejét: félelem a bűntől, a kárhozattól. A modern korszak végén egy szellemi félelem támadt: félelem az értelmetlenségtől.
Egy ilyen szociális háttér és „hangulat-kép” talán józan észre téríti mindazokat, akik úgy gondolják, értik az idők szavát, és magukat kiemelve, hüvelykujjukkal cézári méltóságra áhítoznak. Burgin ezennel megfosztatik egyenruhája gombjaitól, és kiszórjuk azokat a híveinek. Van, aki majd fájdalomcsillapítónak használja, miközben szenved a művészet oltárán, van, aki majd vitrinbe zárja, kazettába, bordó bársonybetétbe helyezve. Lesznek, akik „megőrletik” és mikroszkóp alá helyezve próbálják belőle megfejteni a mai idők „műszagát”. Lesz olyan is, akinek a torkán akad, mert elfelejtette, hogy mit akart vele.

*Welther-Varga Júlia képzőművész (1955) Kolozsvárott szerzett diplomát 1979-ben. A nyolcvanas évek közepe óta Ausztriában él, a bécsi művészeti akadémián szerzett magiszteri fokozatot. Több egyéni és csoportos kiállításon vett részt, 1989-ben megkapta Salzburg tartomány díját.


A szerző további írásai

1 / 5 arrow

impresszumszerzői jogok

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti