kultúra
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Dánielisz Endre

Találkozásaim Thaliával I.

A meditálásra hajlamos ember életútja végső állomása felé ballagva gyakorta eltöpreng: a mögé került évtizedek során tett-é valamit környezete, népe hasznára? Derűsebb perceiben, óráiban azt is fölveti, hogy a lepergett szép vagy kellemes élményekből mi maradt meg emlékezetében. Most ez utóbbiak között tallózva a Thaliával szövött kapcsolatomról, iránta megnyilvánuló rokonszenvemről kívánok vallani.
Miként is kezdődött? Hogyan alakult ki bennem a dramaturgia iránti vonzódás?
Noha szüleim a pénznek folytonosan szűkiben voltak, mégis a „jobb iparosok” rangja megkövetelte, hogy a helyben adódó magyar művelődési, ismeretgyarapítási eseményeken ott legyenek. Édesapámat erre múltja is kötelezte, hiszen legényemberként, sőt fiatal házasként a kisiparosok műkedvelő társulatában gyakorta pódiumra lépett. Hasonlóan cselekedett négy sógora, akik közül a jó hangú tenorista helyben az operettek bonvivánja volt. Édes szüleim egyetértő nevelési célkitűzése: gyermekeik műveltebbek legyenek, mint ők. Így – hacsak tehették – már iskolásként, de főleg serdülőkoromban magukkal vittek az 1928-ban emelt Vigadóba, máskor a színpaddal ellátott Iparosotthonba.
A múlt század húszas, harmincas éveiben Nagyszalontán a műkedvelő előadások egymást követték. Az Iparos Dalegylet, a Református és a Katolikus Nőszövetség, a két sportklub s egyéb magyar közösségek a téli, tavaszi hónapokban dalműveket és prózai darabokat egyaránt bemutattak. A János vitéz, a Mágnás Miska, továbbá Nyírő Jézusfaragó ember, Kodolányi Földindulás című drámájának egyik-másik jelenetére máig világosan emlékszem.
Számtalan színműről szüleimtől szereztem tudomást, sőt édesanyám a dalokat ott, helyben megtanulta, és neki köszönhetem a Lehár-, Kálmán-, Huszka-operettek belépőinek, énekkettőseinek az ismeretét. Erre az időszakra a vándortársulatok országjárása is jellemző volt.
Az egy-két hétre terjedő előadás-sorozat művészeit, technikai személyzetét lelkes polgárok fogadták otthonukba, vendégekként. A színigazgató – hálából – két-két belépőjegyet ajándékozott az illető családnak. Szüleim eme alkalmakkor a két fiú kisszobáját ajánlották föl, és számtalan előadást megtekintettek, közöttük a Sybillt, a Marica grófnőt, Zilahytól A szűz és a gödölyét, továbbá a Gyümölcs a fán színműveket.
Román nyelvű vígjátékot először 1938-ban láttam. A román gimnázium – a két világháború között Arany városában magyar nyelvű nem is létezett – igazgatója kötelezte a diákokat, hogy nézzék meg I. L. Caragiale O scrisoare pierdută (Az elveszett levél) című klasszikussá vált darabját. A legélénkebben a kótyagos postás derűt fakasztó alakítására emlékszem.
Manapság, évtizedek múltán úgy vélem, hogy Thalia iránti érdeklődésem kétségkívül összefügg ezekkel a gyermek- és serdülőkori élményekkel, melyek részben e művészeti ághoz kapcsolódó emlékképeimet gyarapították, részben tudatalattimba lemerülve folyamatos művelődésem építőköveivé váltak.
A színművészethez való kötődésem első elemét, a szereplést nem hagyhatom említetlen. Harmadik osztálybeli tanítóm, Bődi Imre az akkortájt igen népszerű mesejátékok egyikében az erdei manók között táncoltatott, énekeltetett. Egy évtized múltán, köröstárkányi igazgató-tanítóként már én lettem a kultúrmindenes. Ez azt jelentette, hogy télen hetente, tavaszodván kéthetente irodalmi-művelődési műsorra doboltattam össze a falu népét. Természetes, hogy az összeállítás, a szavalatok, énekszámok, egyfelvonásosok betanítása reám hárult. Ha úgy adódott, magam is „színésszé” váltam. A megfeszített munka, a rendetlen étkezés következtében oly veszélyes betegség (tüdőbaj) támadott meg, hogy lakóhelyemtől, szívből választott hivatásomtól el kellett búcsúznom. A szűkös, megtakarított pénzemmel Kolozsvárra utaztam, és párhuzamosan két fakultásra iratkoztam be: a Református Teológiára, ahol kosztot és kvártélyt biztosítottak, és a Bolyai Tudományegyetemre.
A Szamos-parti Athénban a drámai műfaj iránti vonzalmam megerősödött. Mindent, amit az 1908-ban emelt sétatéri épületben bemutattak, sorra megnéztem. Itt kerültem ismeretségbe, majd baráti kapcsolatba a hátsó karzat közönségével, soraikban a színművészeti pályára itt készülő akadémistákkal. Arra már nem emlékszem, hogy melyikük „szervezett be”, de az 1948 tavaszán előadott Isten, császár, paraszt című Háy-drámának egyik címszereplője lettem, paraszt, valami huszadmagammal. A forró légkörű történelmi mű a pápa (Imrédi Géza) és a német-római császár (Senkálszky Endre) összeütközését állította a középpontba, Husz János hitújító mozgalma okán. Engemet fölöttébb meglepett, hogy amikor rosszul „alakítottunk”, a híres Kőműves Nagy Lajos főrendező határtalanul felidegesedett, sértegetett, amit még a vezető színészekkel kapcsolatban is megengedett magának. Pedig akkor igen válogatott társulat verődött itt össze. A lázadó Zsiska (Perényi János) táborát főként akadémisták alkották, közöttük Harag György, Orosz Lujza, László Gerő, Lohinszky Loránd, Horváth Béla és társaik. Mellettük néhány, anyagiakban szűkölködő s a kulisszák titkaira kíváncsi bolyaista. (A próbákért nem fizettek, de az előadásokért igen, s azért imádkoztunk, hogy minél hoszszabb ideig tartsák műsoron.) Évtizedek múltán Domokos Gézával a kolozsvári emlékeket idézve derült ki, hogy a condrába öltöztetett parasztok között mellettem forradalmároskodott, bottal hadonászott. Nem sejthettem, hogy évek teltével magasra ível majd az ő életútja.


A szerző további írásai

1 / 2 arrow

impresszumszerzői jogok

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti