kritika
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Gittai István

Skandináviai magyar irodalom és művészet az Ághegyen (Az Ághegy gyűjteményes számáról)

Bihari gyökerű pennás cimbora minap egy vaskos kötetet nyomott a kezembe, mondván: olvasd, hiszen neked temérdek időd van, s adj hírt e minőségi kiadvány létezése felől. Megköszöntem, hónom alá csaptam, hazavittem, s már napok óta csemegézem az Ághegy – skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam – 16–20. számának könyvbe kötött, közel hétszáz oldalas antológiáját.
Lapozgatva, böngészve a kötetet, elsősorban a műfaji sokszínűség jelzője tolul a tollamra. Nem véletlenül, hiszen felváltva vers, novella, regényrészlet, tanulmány, műfordítás, doktori dolgozat, kritika, művészportré és megemlékezés kap nyomdafestéket a szerkesztők jóvoltából. Közülük főleg az erdélyi kötődésű Tar Károly nevét kell kiemelni, aki e mindössze néhány esztendős kiadvány megálmodója, alapító szerkesztője és életben tartója. Aniszi Kálmánnak adott interjújában a harminchat megjelent kötettel rendelkező író, közíró megvallja: „Örömteremtő embernek születtem. (…) De a vállamra nehezedő évek során rájöttem arra, ha örömet akarunk szerezni másoknak, a jót kell cselekednünk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újraálmodnunk. Szét kell szórnunk aranyainkat, mert csak az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megérttettünk, elfogadtatunk.”
A terjedelmes interjúból többek között megtudhatjuk, hogy mintegy kétszázötven külső munkatársat tudhat magáénak az Ághegy. S ők zömmel Skandináviában – Svédországban, Norvégiában, Dániában – élő magyarok. Ide kívánkozó adalék, hogy a folyóirat minden számában, számontartás végett, közlik az északi országokban élő magyar alkotók névsorát. Az írók, előadóművészek, film-, video- és fotoművészek, zenészek, valamint a képzőművészek lajstromában olyan ismerős nevekre bukkanok, mint Gergely Tamás, Sall László, Telegdi Magda, Tóth Ilona, Tóth Károly, Veress Bíborka, Veress Zoltán (erdélyi, váradi írók, költők), Dusa Ödön (előadóművész).
Külön kell szólnom az Ághegy Képtár mellékletéről, amely jó minőségű papírra nyomva, elegáns tálalásban közli az egyes műalkotások színes reprodukcióit. Ami a további rovatokat illeti: a legterjedelmesebb az Irodalom, melyben elsősorban a kötetes szerzők műveit publikálják, de Rügyek címszó alatt fiatal tollforgatók alkotásai is terítékre kerülnek. Az Észak hírnökei rovat tölti be a lapfolyam híd szerepét. Itt elsősorban a műfordítóké – orvosoké, tanároké és más szakmákat űzőké – a pálya. A szerkesztők e csatornán keresztül szándékoznak közvetíteni a svéd, a norvég, a dán kultúrát Magyarország felé. A Járkáló rovatban esszéket, a Zene/szó oldalain pedig zeneszerzők, muzsikusok pályaképét olvashatjuk.
A Várad folyóirattal hozzávetőleg egyidős Ághegy egybe kötött 16–20. száma szinte sugallja az ötletet: a mi folyóiratunkat is jó volna így bekötve látni. Mondjuk száz-kétszáz példányban, s a legnagyobb magyar tékákhoz, bölcsészkari könyvtárakhoz eljuttatni. Akár azt is el tudom képzelni, hogy a könyvgyűjtők egynémelyike is hozzájuthatna, mondjuk, e célból megrendezett, nyilvános aukciókon. Ami folyóiratreklámnak sem lenne a legutolsó.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti