kultúra
« Vissza

Radványi megvakulásának valószínű okáról


Mindezek alapján tehát az eddigi, a tünetek okának magyarázataként említett trópusi láz és a tengeri gyümölcs okozta mérgezés nem tartható fenn. Orvosi szemmel tekintve azonban a dolgokat, az elmondottak alapján a legkézenfekvőbb lehetőség: a kumiszpálinka metilalkohollal való felerősítése. Ez meg is magyarázza a leírt „rendkívül magas” vérnyomást is.6 Nem világos, vajon az ünneplő csoport tagjai közül más lett-e beteg. Ha pedig tényleg senki más nem lett volna beteg, vajon felvethető lenne-e – horribile dictu – az idegen kéz általi megmérgeztetés lehetősége? Ki és miért tette volna? Sajnos, ma már élő tanút felhajtani gyakorlatilag lehetetlen.
Perdöntő fontosságú lenne, ha az akkori klinikai kórlapok rendelkezésre állnának. Nem tudhatjuk, melyik római klinika lehetett. S ha kiderülne, megvannak-e a kórlapok? Ugyancsak fontos volna tudni, honnan származtak a Simon V. László által leírt adatok. Így csak arra telt, hogy az eddigi két magyarázat helyett orvosi judíciummal egy kézenfekvő és a körülmények szabta keretbe a leginkább beleilleszthető feltételezést megfogalmazzunk. Ha pedig – az elmondottak alapján – valaki képes lenne a gubancos guzsalynak továbbfonásra alkalmas orsóra való lepörgetésére, jó szolgálatot tehetne.

Jegyzetek

1 Pár évvel ezelőtt láthattam újból a filmet, az Arte francia–német közös kultúrcsatornán; élmény volt viszontlátni Somlay Artúrt! Nos, meglepetésem is nagy volt, ti. úgy emlékeztem, hogy az immáron fél évszázaddal ezelőtt látott filmben a most hallott és a várúr zongoráján felhangzó Marseillaise helyett akkor a „Drága föld, szülőhazámnak földje” című és kezdetű, politikai színezetű szovjet melódia festette alá a képkockákat több helyen és ismételten. Hogy tévednék? – lehet, de mégis érdekes lenne, ha valaki ezt megerősítené vagy kizárná.
2 Gervay Anna: Találkozások Radványi Gézával és Márai Sándorral. In Magyar Napló, 2003. június.
3 Tasnády-Fekete Mária 1911. vagy 1912. nov. 11-én született a Zsil-völgyi Lónyán; meghalt 2001-ben, egy müncheni öregotthonban; leánya 1949-ben született (ez a tény ellentmond azon korábbi feltételezéseknek, hogy Radványiné 1899-ben született volna, hiszen kevésbé valószínű, hogy 50 éves lett volna, amikor 1949-ben a leányát szülte).
4 Lőrinczi László: 1994 – Zöngés napló. Kriterion, Bukarest, 1997. 132.; ugyanitt olvasható (131.), hogy az immáron elhíresült „Könyörgöm, akasszuk fel!” mondás a Valahol Európában c. filmből nem volt benne a forgatókönyvben, hanem az egyik kópé gyermek spontán beköpése volt, amit aztán Radványi nyomban be is iktatott a filmbe: ezt Radványi mondotta Lőrinczinek a 70-es években, egy Párizsban folytatott beszélgetés során.
5 Simon V. László: Egy magyar világsztár. Yavanna, 2000; Black Gold Kiadó, Bp. 153–160.
6 A metil-alkohol maga kevésbé toxikus, hanem anyagcseréjének köztes terméke, az alkoholdehidrogenáz (ADH) enzim általi lebontás során keletkező formaldehid és az abból további lebontás utáni hangyasav az, ami valójában felelős a 6–30 óra múlva kialakuló klinikai képért. A hangyasav azonban igen lassan bontható tovább, emiatt felhalmozódik a szervezetben. Az ADH-aktivitás egyénenként változik, ami meg is magyarázza a klinikai kép intenzitásában mutatkozó különbségeket. A mérgezés tünetei három fázisban zajlanak le: a felvétel után az etil-alkoholhoz hasonlóan, de annál enyhébb eufóriás állapotot okoz; a 6–30 órát kitevő lappangási idő után fejfájás, gyengeségérzés, hányinger, hányás, szédülés, gyors légzés tapasztalható – valamennyi tünet a metabolikus acidózis okán. Jellegzetes tünet az idegek károsodása, továbbá a retina ödémája (vizenyője) okozta látási zavar, ami átmeneti vakságtól maradandó vaksághoz vezethet. A halálos kimenetel mindig a légzésbénulás számlájára írható. Radványinak a kórházban való felvételekor észlelt – átmeneti – igen magas vérnyomása is beletartozik az alkoholmérgezés klinikai képébe; ezt megkeresésemre igazolták egy nagy németországi klinikán, ahol az utóbbi időkben gyakran kezelnek alkoholmérgezéssel különösen fiatalokat: a súlyos, az eszméletlenség felé hajlók vagy kómában lévők vérnyomása lezuhant, de excitált, vagyis izgalmi állapotban lévőknél magas értékek mérhetők.

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönettel tartozom Lőrinczi Lászlónak – Laci bátyámnak – a Szardínia szigetén adott atyai-baráti tanácsaiért; továbbá az OSZK Libinfó munkatársainak, a szükséges forrásanyag kikereséséért és rendelkezésemre bocsátásáért. Sz. K.
2007. március–április


 arrow2 / 2