A dél-svédországi magyarok családi lapja
4. évfolyam 14. szám 2003/1
Nyelvápolás
Tar Károly: Svédországi magyarító szószedet
fórum főtér, köztér, vásártér, bíróság, nyilvánosság
kultúrfórum művelődési hely, szereplés
forszíroz erőltet, erőszakol, kényszerít
fotboll, futball labdarúgás
fotó fénykép, kép, felvétel
förekomál megelőz, elébe vág
föreklarál megmagyaráz, kifejt
fragment töredék, részlet
frakció pártbeli csoport, párttöredék
fragment töredék, részlet
frank őszinte, egyenes, nyílt, merész
frappáns csattanós, hatásos, meghökkentő, meglepő
fras, frázis szólásmód, kifejezés, üres szólam
frekvencia rezgésszám, sűrűség
frekventál gyakran látogat, felkeres
frenetikus örjöngő, rajongó, tomboló, viharos
frigid hideg, nemileg érzéketlen
frikció dörzsölés, súrlódás
frisk egézséges, üde, friss, élénk, fürge
fritid szabadidő, szünidő
fritidhus szabadidőközpont
front arcvonal, tűzvonal, hadszíntér
frukt gyümölcs, termés
fuccs! vége! elveszett!
full tele, teli
fullig vagyok tele vagyok
funkcioner tisztviselő, hivatalnok
furgon kis teherkocsi
fuserál kontárkodik, elront
fuszkálni csalni, kontárkodni, hamisítani

G

gála díszes est, fogadás
galant udvarias, lovagias, előzékeny
galleri, galeri oszlopcsarnok, karzat, fiatalkorúak társasága, söpredék
galopp vágta
galopperál vágtáz, vágtat
galosch sárcipő
gammal idős vén, koros, régi, ősi
garage, garázs gépkocsiszín , kocsicsarnok, kocsitároló
garancia biztosíték, jótállás, kezesség, óvadék
garantál jótáll, szavatol kezeskedik
garderób ruhásszekrény, ruhásfülke, ruhatár
gargalizál torkát öblögeti
garnison. garnizon helyőrség, állomáshely
garnityr, garnirung (étel)körítés
garnitura készlet, felszerelés, szerelvény
gas gáz
gastronom ínyenc, ínyesmester
gasztronómia konyhaművészet, szakácsművészet
general tábornok, hadvezér
generaldirektor vezérigazgató
generáció nemzedék
generálizál általánosít
genesis, genezis keletkezés, valaminek létrejötte
genetik örökléstan
genetikus keletkezési származtató
gén örökletes egység
geni, zseni lángész, lángelme
geniál, geniális lángeszű, lángelméjű
genszter gonosztevő, gyilkos, rabló, gazember
gentleman jó modorú, úriember
geograf földrajztudós
geológus földtani kutató
gerilla fegyveres felkelő, lázadó
gesztus kézmozdulat, taglejtés
giccs művészietlen, olcsó, hatásvadászat