A dél-svédországi magyarok családi lapja
4. évfolyam 14. szám 2003/1
Lundi Lap
6. évfolam 33.szám 2003/1
A lundi magyar egyesület közgyűlése Itt a lundi magyar rádió!
     Vasárnap délután 4 órakorkor összegyűlt 13 magyar a Lundi Kultúrfórum székhelyén, hogy megvitassa az elmúlt év tevékenységét és a 2003-as évi munkatervet. Nem sok ez a 13, de nem is kevesebb, mint a tavalyi gyűlésen részvevők száma. Úgy néz ki, hogy a kis létszámú vezetőség eredményes szervezési- és jövőformáló munkára is képes. Mert az igazság az, hogy van, szeretet és hozzáállás is, ha van mihez és kihez.
     2002-ről. Az elnöknő beszámolója szerint a szokásos nyuszizások, mikulások mellett voltak olyan emlékezetes események melyek osztatlan sikert arattak, és a régi jó idők látogatottsági adataival vetekszenek. Ilyen volt a marosvásárhelyi színház vendégszereplése. És az 56-os megemlékezés a Felnőttek Iskolájában (Vuxenskola), ünnepi szónokkal, képkiállítással, csángózenével és tánccal egybekötve.. Figyelemreméltó volt a Hargita együttes táncelőadása, a Harmónia kórusa, a bábszínházak fellépése és emlékezetes marad a Kultúrfórum valamint a Forrás táncosainak hozzáállása a magyar héten, a bevándorlók napjain. Ezért kapjuk - ha keveset is - a támogatási pénzeket úgy a SMOSZ- tól mint a várostól, amelyből szerényen, de mondhatni stabilan gazdálkodik az egyesület..
     A beszámoló után úgy éreztük, dicséretet érdemel a kicsiny, de lelkes vezetőség, valamint a mellé álló sok segítő kéz is ! 2003-ra. A jövőre tekintve megvitattuk tevékenységünk főbb irányait és határoztunk:


     Továbbra is fogadjuk, felléptetjük és honoráljuk a nálunk vendégszereplő magyar együtteseket, de megválogatjuk hogy kiket.
     - Komolyabb kapcsolatot teremtünk a Lifs-szel (a bevándorlók egyesületi szervezete), különösen a rádióadásokkal kapcsolatban, valamint a Lundban megjelenő magyar újságokkal (Magyar Liget és az Ághegy és ezek Interneten olvasható változataival)
     - A Lundi Magyar Kultúrfórum honlapot indít az Interneten, ha rendszergazdát és szerkesztőket sikerül megnyernie az ügynek..
     - Felerősítjük az újraindult klubtevékenységet, ahol saját erőnkből rendszeresítjük a magunk kicsi Mindentudás Egyetemét és más szórakoztató rendezvényekkel kialakítjuk a sokak által óhajtott társasági életet.
     - Felkutatjuk, körünkbe vonjuk a lundi magyar értelmiségieket és támogatjuk a Lundban tanuló, kutató-doktoráló magyar egyetemistákat.
     - Fogadjuk a körünkbe meghívott stockholmi magyar nagykövetet, hogy megismerje közösségünket.
     Adjon Isten erőt, egészséget mindezek megvalósításához! Ui. Jóakaratban, kezdeményezőkészségben nem volna hiány, csak az a baj, hogy valahogyan külön-külön malomban őrölünk. Így történhetett az, hogy miközben a Kultúrfórum felléptette a SZMOSZ által meghívott együtteseket, a Fodor Béla ITEK akadémiája is turnéztat - vállvetve a Forrás-sal, a Midnattskören-nel, a Bibliotek Väster-rel - más kórusokat, táncosokat, népzenészeket. Magyarul tájékoztat, beszámol, nyelvművelést végez, hirdetéseket is közöl hat svéd városból, de Oslóból és Koppenhágából is a világhálón is szépen kiállított Tar Károly által szerkesztett Magyar Liget. Továbbá a Lundi Lap Társasága is közreműködik a Ligetnek elnevezett lundi magyar rádióadás folyamatos működtetésében a bevándorlók Határok nélkül (Övergränsen) című rádió adásainak keretében. Tehát: erőnk és tudásunk van! Próbáljuk meg valahogy összehangolni tevékenységeinket. Ez most a Kultúrfórum legfőbb feladata !
Tudósítónk, Ajtony László jelenti

HÍREK

     Dr. Szőke Lászlóval a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetével április 4-én 19 órakor a Bantorget (Állomás tér) 5 szám alatti klubhelyiség feletti teremben találkoznak a lundi magyarok.

     Húsvéti ünnepség lesz április 12-én 18 órától a Folkparken ( Népliget) területén, ahol a magyar egyesület asztalánál a gyermekek rajzuk, szavalatuk, éneklésük ellenében húsvéti csomagot kaphatnak.

     Április 25-én Malmöben, 26-án Helsinborgban, 27-én Kristianstadban szerepel a nagyváradi Kiss Stúdió Színház. Wass Albert műveiből készült kétszemélyes színpadi művet mutatnak be

     Kétszer egy héten klubnapokat tart az egyesület. A klub műsoráról felvilágosítással szolgál Aluuan Gabriella elnöknő. Telefon : 046 131 502, gabici@yahoo.com Eftodi Ildikó meglepetéssel készül az egyik klubnapra. Ajtony László szentpétervári látogatásáról számolhatna be, Tar Károly író pedig arról, hogy nemrég a stockholmi Idősek Klubjának és a helsinki magyar egyesületnek volt a meghívott vendége.

     A magyar egyesület tagsági díja családonként 200, egyedülállóknak 130, nyugdíjasoknak 100 korona. Befizethető bankszámlán, a klubnapokon és a rendezvényeken Pap Margit pénztárosnál is.

     A lundi egyesület vezetősége kéri tagjait, hogy a gyorsabb és korszerűbb tájékoztatás érdekében a gabici@yahoo.com címen jelentkezzenek.

     Az egyesület munkájával kapcsolatos észrevételeiket és ötleteiket is szívesen fogadja. A villámposta használatával az egyesület megtakaríthatja eddigi tetemes a bélyegkiadásait.
     Újraéledt a Lundi Bevándorló-egyesületek Szervezete. Kibővült székhellyel és új erőkkel próbálja szárnyait az új-régi együttműködési egyesület. Az önkormányzat (kommun) könyörületének eredményeként hathatós segítséget kap a LIFS. Így indulhatott havonta megjelenő új lapjuk az Övergränser (Határokon Túl, Határok nélkül vagy inkább Hatátalanul), valamint internetes honlapjuk www.lifs.org címmel. A legnagyobb szenzáció viszont a rádióadásuk, melyet a helyi AF-rádió 99,1 Mhz (FM) hullámhosszán sugároz.


Van már görög, iraki, a kurd, etióp, urdu adás. Nem hivatalos információk szerint a város vezetősége nem kevesebb, mint két millió koronát áldozott stúdiójának felszerelésére. Van itt keverőasztal, különféle hanghordozó eszközök használatát lehetővé tevő eszközök, mikrofonok, számítógépes hangfeldolgozásra és műsorrögzítésre alkalmas programmal felszerelt gépek. Szerdánként rövid oktatás is folyik azok számára, akik érdeklődnek a rádióműsorok kialakítása iránt.
     Ajtony László, a Lundi Lap Társaság tevékenységét elnöki minőségében folytatva és kiterjesztve, bekapcsolódott a Lundi Bevándorlók Egyesületeinek Szövetsége (LIFS) munkájába és lehetőséget kapott arra, hogy létrehozuk a heti egy órás lundi magyar rádióadás.

Ajtony László előbb svédül majd magyarul szól. "Kedves hallgatóink! Itt a Ligeti Rádió"

     Rövid felkészülés után a Magyar Liget szerkesztőjével kidolgozták a Ligeti Rádiónak elnevezett adás kísérleti műsorát. Az első adásra 2002 decemberében, a karácsony előtti vasárnapon, délután négy órától került sor. Ekkor Ajtony Lászlón kívül Tar Károly és Wolf Judit ültek a stúdióban. A Magyar Liget szerkesztőjének szalagra rögzített, félórás karácsonyi műsorát, amelyben többek között Békássy N. Albert a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnökének karácsonyi üzenetét, Bengtsson Benjámin karácsonyi versmondását, Dr. Szőke Lászlónak a Magyar Köztársaság stockholmi elnökének Kertész Imre tiszteletére tartott fogadásán elmondott beszédét, a kolozsvári bábosokkal készített interjút, Bernát Béla hajdúszoboszlói gyógykezeléséről szóló beszámolóját technikai okok miatt nem sikerült sugározni.

A magyar adás jó alkalmat teremt arra, hogy a lundi magyar egyesület friss hírei vasár -naponként eljussanak az érdekeltekhez, de arra is, hogy az itt élő magyarok megtudják miről ír a Lundban szerkesztett Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapja és az Ághegy, a skandináviai magyarok irodalmi és művészeti lapfolyama. A rádió irodalmi műsorát Tar Károly író, a Magyar Kultúra Lovagja szerkeszti.

     Hirtelen mégis összeállt a műsor, amelyben a Magyar Liget helyi híranyagát, a magyar egyesület tevékenységének ismertetését és a társasági élet újabb kialakításának rövid vitáját, valamint a Lundban szerkesztett Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam két számának ismertetését hallhatták a Lundban és a város környékén élő magyarok. Nyilván nem sokan lehettek, de az eddig elhangzott műsorokat bárki meghallgatja a jövőben is a www.lifs.org honlapjáról. A magyar adások állandó időpontja: vasárnap 16-17 óra. Az adásokba bárki bekapcsolódhat, ha ilyenkor felhívja a 046 37 34 30 -as számot.
     A szerkesztők várják mindazok jelentkezését, akik az adások szerkesztésében, számítógépes gondozásában vagy riporterként és bemondóként közreműködni kívánnak, javaslataikkal segítenék a magyar adás munkáját.

Egyelőre Jorge Capelán rendszergazda önzetlen irányításával, határozott intésére kezdődik a magyar adás. Rádióadásunk zenei jelzéséül stockholmi zeneszerzőnk Maros Miklós Aurora című művének néhány ütemét választottuk.