A dél-svédországi magyarok családi lapja
3. évfolyam 13. szám 2002/4
Új Oslói Oldal
2. évfolyam 8. szám 2002/4
Hírek Északi Fény Magyarországon
     Szeptember 24.-én, a norvég király magyarországi látogatását megelőzően a norvég Külügyminisztérium tartott tájékoztatót, melyen 82 résztvevő képviselte a norvég Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, az Exporttanácsot, az Exportgarancia Intézetet, az állami Számvevőszéket, a Külügyminisztériumot, a bankvilágot, a sajtót, a kulturális és oktatási intézeteket, valamint a Norvégiában működő magyar egyesületeket. Többek között az alábbi előadások hangzottak el: Jan Pettersen (külügyminiszter): Magyarország és Norvégia, új lehetőségek az integrált Európában; Iklódy Gábor (Magyarország oslói nagykövete): Magyarország az EU tagság küszöbén; Szabó György Zoltán: Hogyan építsünk ki üzleti kapcsolatokat Magyarországgal; Jan Otto Johansen (író, újságíró): Az új Magyarország címmel.

     Október 21.-én Iklódy Gábor oslói magyar nagykövet  tartott beszámolót a norvég király magyarországi programjáról. A királyi pár többek között meglátogatta az ELTE Skandinavisztika Intézetet is. Erről olvashattunk beszámolót a NUFO INFO 2002. októberi számában.


A NUFO INFO

     Ebből közlünk most magyarra fordított, rövid részletet:
V. Harald norvég király és Szonja királyné Mádl Ferenc köztársasági elnök meghívására 2002. október 8.-10.-e között Magyarországra látogatott.


V. Harald norvég király és Mádl Ferenc köztársasági elnök

     A 65 éves uralkodót - aki a Svédországtól 1905 óta független legújabb kori Norvégia harmadik királya - Mádl Ferenc köztársasági elnök fogadta a Kossuth téren, majd a Parlamentben került sor megbeszélésekre. Később a Nemzeti Múzeumban volt díszebéd a vendégek tiszteletére, akik este látogatást tettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem skandinavisztika tanszékén. A skandináv nyelveket és irodalmat tanuló magyar diákok hetekig készülődtek e rangos találkozóra. Alakítottak egy kis létszámú kórust, betanultak két népdalt, ebből az egyiket mindkét nyelven. Az esten felolvasták Weöres Sándor Nordkapp című versét is. Szonja királyné közvetlen, kedves beszédével belopta magát a diákok szívébe. Szólt a magyar-norvég kulturális kapcsolatok fontosságáról. örömmel nyugtázta, hogy öt norvég darab futott idén a magyar színházakban. A mindenkor kedvenc Ibsen művek mellett pl. a fiatal drámaíró, Jon Fosse darabja megy a Kamrában. A hivatalos program után a királyi pár elbeszélgetett a norvég szakos magyar diákokkal, s a többnyire orvostanhallgató norvégekkel.
Gangl Orsolya és Láng Zsófia beszámolójából


     A Norvég- Magyar Egyesület (NUFO) és az osloi magyar nagykövetség közös rendezvény keretében október 26.-án emlékezett meg az 56-os forradalom és szabadságharc 46. évfordulójáról. A műsorban fellépett Wolgang Plagge zeneszerző, zongoraművész, Knut Risan színművész és Bilibók Zsuzsanna. Az ünnepi megemlékezéseket Iklódy Gábor oslói magyar nagykövet és Per Egil Hegge újságíró tartották
A Magyarok Baráti Körének lapja
     Nem, kedves olvasó, nem valami természeti csoda történt Magyarországon! Az északi fény nem tündököl a magyar horizonton, nem látható, nem érzékelhető Magyarhonban. Az északi országok kiváltsága e tünemény...
     2002 októberében láttam először északi fényt, Izlandon.


Az északi fény

     Talán illene röviden bemutatkoznom, ha már ily lelkesen osztogatom élményeimet! Papp Kornéliának hívnak, s jelenleg az Izlandi Egyetemen tanulom az izlandi nyelvet, az izlandi oktatási minisztérium jóvoltából. Az izlandi minisztériumtól egy évre szóló ösztöndíjat nyertem, elsőként Magyarországról. Szeptember elején érkeztem Izlandra, némi nehézség után. Nálunk, Magyarországon, nem tudnak túl sokat Izlandról, így azt sem, hogy mivel jár egy izlandi út. Azért valahogy lerakott a repülő, csak éppen a csomagjaimat keverte el, valahogy idetaláltam, valahogy idekerültem. Rövid időn belül meglettek a csomagjaim, s én is magamra találtam. Ma már őszintén mondhatom, szeretek itt lenni, szeretem Izlandot.
     Régi álom vált valóra ezen úttal. 16 éves voltam, amikor először elhatároztam, hogy Izlandra utazom, de akkor még csak természeti, földrajzi érdekességként hatott rám. Aztán egyetemista lettem, nyelvészettel kezdtem foglalkozni, s kiderült, hogy mily különleges az izlandi nyelv. Akkor döntöttem el, hogy skandinavisztika szakra is jelentkezem, az addigi magyar szakom mellett. így kerültem egyre közelebb Skandináviához, az északi kultúrához, történelemhez, emberekhez, és most már "fizikailag" is tapasztalhatom, amiről eddig oly sokat tanultam.
     Úgy gondoltam, Magyarországnak többet kell tudnia Skandináviáról, s ebben segíthetnék, hiszen én is kapok támogatást ahhoz, hogy újabb és újabb dolgokat ismerhessek meg a világon.
     Ezért alapítottuk meg, 2002. október 23-án, az északi Fény Társaságot, melynek álneve Magyar -északi Kulturális Társaság. Egy hasonlóan lelkes svéd szakos hallgatóval, Nagy Anikóval együtt próbáljuk alakítani, formálni az északi Fény Társaság útját Magyarországon.
     A társaság tevékenysége a skandináv és magyar kultúra ismertetése mellett több területre is kiterjed. Egyrészt szeretnénk lehetőséget teremteni kulturális kapcsolatok kiépítésére Dániával, Izlanddal, Norvégiával és Svédországgal. Másrészt társadalmi kapcsolatok kialakítását tűztük ki célul magunk elé.A kulturális kapcsolatokat illetően szeretnénk létrehozni egy könyvtárat, ahol a skandináviával kapcsolatos könyveket gyűjtenénk össze, s tennénk elérhetővé mindenki számára. Szeretnénk megismertetni  Magyarországgal a skandináv írókat, csak úgy, mint a Skandináviában élő magyar írókat és tanárokat, tudósokat, kutatókat, művészeket. Irodalmi és művészeti estek szervezését, Skandináviával kapcsolatos irodalmi pályázatok lebonyolítását tervezzük.
     Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy a két ország kultúrája közelebb kerül egymáshoz, szorosabb emberi kapcsolatok is könnyebben kialakulnak. Mi természetesen igyekszünk kétoldalúvá tenni ezeket. Ezért keresünk meg olyan társaságokat és oktatási intézményeket Skandináviában, akik tudnának és szeretnének velünk együttműködni. Izlandon óriási segítség volt például az Izlandi - Magyar Társaság támogatása, akik segítettek nekem eligazodni a kezdeteknél.
     Másrészt az északi nyelvek oktatása is célunk. A társaság szeretné összehozni a Magyarországra érkező skandinávokat és a skandináv nyelvek iránt érdeklődő magyarokat, hogy nyelvtanárra is lelhessenek egymásban. Természetesen, amennyiben igény lesz rá, nyelvórákat is szervezünk.
     A filmklubok, előadások, beszélgetések, diavetítések havi rendszerességgel működnek majd. A programokról részletes tájékoztatást a készülő honlapunkról lehet szerezni.
     Köszönöm, hogy bemutathattam az északi Fény, alakulóban lévő társaságot. Forduljanak hozzánk bármilyen kérdéssel, ötlettel, segítő kritikával! Elérhetőségünk: northernlights@eotvos.elte.hu. Amennyiben elküldik címüket, írnak nekünk, örömmel értesítjük önöket honlapunk elkészültéről és címéről.
     üdvözlettel és szeretettel,
Papp Kornélia

     omar@eotvos.elte.hu
északi Fény Társaság
Magyar-északi Kulturális Társaság
Levelezési cím:
H-1118, Budapest, Ménesi út 11-13.

Hírek

     A norvégiai Magyarok Baráti Köre lapja (MBK Híradó) 2002. októberi számából:
     Ölveczky Cecília beszélget Zsámbéki Gáborral, a Katona József Színház igazgató főrendezőjével az oslói Nemzeti Színházban rendezett Kis Eyolf darab kapcsán.
     A Portrécsarnokban Martinovits Gézát mutatja be Kasselbauer Gyöngyvér. "A Magyarok Baráti Körének első alelnöke volt, öt országban élt, öt nyelven beszél, amerikai doktorátusa van, 65. születésnapját Dél-Afrikában ünnepelte..."
     Bendes Rita: Jeles napok c. cikke az őszi ünnepekről szól. Szent Mihály, Szent Márton és Szent Erzsébet napjáról, a svéd Szent Brigitta ünnepéről.
     Az évek óta működtetett Csincsele gyermekcsoport október 11.-én, november 8.-án, 15.-én, 22.-én, s december 6.-án tartotta foglalkozásait. A felnőtteket pedig -december 6.-ra- közös éneklésre hívták az MBK Híradó szerkesztői. Népzene és néptánc Gyímesből: Zerkula János és Fikó Regina csángó népzenészek adtak műsort az MBK november 2.-i rendezvényén.
     Nov. 12.-én Jan Otto Johansen író, újságíró tartott előadást az Oslói Egyetem Média és kommunikációs Intézetében. Előadásában a közép- és kelet-európai, azon belül is elsősorban a magyar, lengyel és cseh média területén zajló hatalmi harcokról beszélt. Megjegyezte, hogy azokban az országokban, ahol még egymás mellett élnek az áldozatok és pl. az őket korábban halálra ítélő bírók - amivel személyesen találkozott Magyarországon - addig az ideálisnak tekinthető tárgyilagosság érthető emberi okokból nehezen érhető el. Kitért arra, hogy a nyugati kutatók hajlanak az itteni viszonyokat olyan elméleti keretek között vizsgálni, melyek az anyagi nyereségre törő médiamonopóliumok idején ma már ott sem igazak.