A dél-svédországi magyarok családi lapja
3. évfolyam 13. szám 2002/4
Koppenhágai Lap
3. évfolyam 10. szám 2002/4
Dánia és az Európai Unió A Pillanat
     Dán Néppárt követeli az EU-ból való kilépés lehetőségét.
     Information, RASMUS LINDBOE, 14. október 2002.

     Dánia és a többi EU ország jogot kell kapjon arra, hogy adott esetben teljesen elhagyja az Uniót, hangzik a Dán Néppárt kormányhoz intézett követelése. A dánoknak immár lehetőséget kell kapniuk arra, hogy elbúcsúzhassanak az EU-tól, ami ma sem Dánia, sem más ország számára nem lehetséges. A Dán Néppárt felkéri Bertel Haarder (Venstre =liberális jobboldali) európa-minisztert, hogy teremtsen jogi lehetőséget a kilépésre, és elutasítás esetén súlyos következményekkel fenyeget a kormánnyal való további együttműködést illetően.
     "Előnyös lenne mind az ellenzők, mind az igenelők számára, hogyha tiszta választási lehetőségek állnának a választók előtt. Véget kell vetni az olyan népszavazásoknak, ahol a politikusok kimondhatják: tégy, ahogy mondom, mert nincs visszaút" - szögezte le Peter Skaarup a Dán Néppárt alelnöke.
     A kormányt támogató párt most hivatalosan a Parlamenthez fordul azzal, hogy a kormányzat teremtse meg mindenki számára az unióból való kilépés lehetőségét. Dániának elnökségét arra kellene használnia, hogy keresztülvigye e követelést, véli Peter Skaarup, aki kard csörtetve fenyegeti a kormányt, amennyiben nem igazodik:
     "A kormányzatnak magának is érdekeltnek kellene lennie a tiszta vonalakban. Mi folyamatosan mérlegeljük, hogy milyen előnyünk és hátrányunk származik az együttműködésből, és ha e követelésünk elutasíttatik, akkor ez egész biztosan negatív irányba lendíti a mérleget"- nyilatkozta P.S.
     Tiltakozó szavazatok A követelés a legkényelmetlenebb pillanatban jön Anders Fogh Rasmussen miniszterelnök számára, aki éppen egy bő hónapos intenzív európai körutazás előtt áll, hogy a fővárosokban befejezhesse az EU bővítés előkészületeit. Romano Prodi EU-elnök az euróról szóló népszavazás idején, 2000-ben elutasította a kilépés általános jogi lehetőségét. Az EU konvent, amely immár nyolc hónapja dolgozik egy új EU-szerződésen, feltétlenül szükségesnek ítéli a kilépési jog bevezetését - véli Peter Skaarup, aki különben a Konvent egyik dán küldötte. A dánok minden valószínűség szerint néhány év múlva, a Konvent munkájának végeztével újabb népszavazás elé néznek. Akkor nem lesz elegendő csak a már létező dán fenntartásokról szavazni - a Dán Néppárt szerint.
     "Amennyiben nem lesz igazi választási lehetőség, akkor tömeges tiltakozó szavazásra számíthatunk. Ezért a kormány érdeke is a kilépés lehetőségének megteremtése" - mondja Peter Skaarup.
     A Dán Néppárt követelése a minapi Vejle-i pártkongresszuson kitört EU viharnak a következménye. A párt elnöknője Pia Kjaersgaard azon dühöngött, hogy a dánokat a magasabb életszínvonalat ígérő "hazugságokkal" csalták az EU-ba. Mogens Camre [EU parlamenti képviselő] pedig az ellen dörgött, hogy az EU-nak egyre több befolyása van, miközben a népi támogatása egyre ritkul. "Az EU hatalmi elitje nem tűri, hogy a kártyáiba nézzenek. De mi az voltaképpen, amit az EU jobban tud nálunk?!" - kérdezte M.C.
Ford.: Lazarus
Figyelem! A fordítás önszorgalomból készült felvilágosításul. Minden jog a szerzőé és/vagy az újságé!


A kis hableány

     Koppenhágai munkatársunk megint nagy fába vágta a fejszéjét. Sören Kierkegaard PILLANAT című folyóiratának első számát fordította magyarra.
     A PILLANAT* 1 szám
  1. Előhang/Hangolás
  2. Ahhoz, amit "muszáj elmondani"; avagy miképpen is hozható döntés?
  3. Elfogadható, hogy az állam - a keresztény állam! - amennyiben ez egyáltalán lehetséges, lehetetlenné tegye a kereszténységet?
  4. Végy be hánytatót.


Lázár Ervin Járkáló

     A fordító Lázár Ervin Járkáló előmagyarázkodásaiból idézünk: 1855 Május 24  *Amikor S.K. A pillanat -ot választotta folyóirata címéül ez nem csak azért történt, mert evvel is hangsúlyozni kívánta időszerűségét, hanem azért is mert a pillanat fogalma  fontos keresztény kategória volt gondolkodásában. [Lsd.: Jens Himmelstrup: Terminológiai szótár - az életmű kiadás 20. kötete; illetve A szorongás fogalma III. fejezetének fontos lábjegyzetét!]
     "Amennyiben az időbelinek és az örökkévalónak meg kell érinteniük egymást, akkor ez csak az időben történhet, és máris a pillanatban vagyunk... egy pillantás... az idő egy jele, de jegyezzük meg, hogy ez olyan idő, amely az örökkévaló érintése által sorsdöntő meghasonlásban van." (S.K.) "A pillanat nem az idő atomja, hanem az örökkévalóságé." (J.H. Term.sz.)
     Felkérünk viszont mindenkit, aki mind dánul, mind magyarul tud, hogy kövesse az eredetiben a munkánkat; egyrészt mert igazából így érdekes ugye a dolog, másrészt, mert esetleg értékes segítséget nyújthat a fordításhoz, harmadrészt pedig, már a ¨puszta olvasással" is alighanem az országban található legrafináltabb integrációs programban vehet részt az ember. Akik Dániában élünk tapasztaljuk, hogy a mai politikai erők milyen nagy súlyt fektetnek arra, hogy a menekültek és bevándorlók dánabbak legyenek a dánoknál, főként a pénztekerészeti ügyekben, és (jogosan!) megkövetelik a lehető legjobb nyelvtudást is ahhoz, hogy valakiből 'újdán' lehessen. No hát ez a fordítós nyelvi integrációs kísérlet talán ahhoz hasonlítható, mintha mondjuk egy csapat Magyarországon letelepedett, illetve letelepedni kívánó maláj Vörösmarty Mihály, avagy ippeg Hamvas Béla valamely fontosabb művének malájira átültetésével foglalatoskodna szabad, illetve önkéntes munkaidejében.
     Néhány éve, egy magyar-dán Kierkegaard rendezvénysorozat keretében egy magyar színházi csoport előadta az Egy csábító naplójának színpadi változatát Koppenhágában - magyarul. Evvel az eseménnyel kapcsolatban az egyik 'bulvárlap' a következő megjegyzést engedte meg magának (emlékezetből): "Filosoffen pĺ ungarsk, kan man forestille sig noget mere egsotisk?" Azaz: "A filozófus magyarul, elképzelhető ennél egzotikusabb valami?"
     Ami azt illeti, a dánoknak maguknak is majd száz évükbe került, hogy a kortársak meghökkenésétől, borzongásától, sőt haragjától eljussanak az értékelésig. Amint S.K. időszakos lapjának már első számában megjósolja, kortársai többsége A pillanat kijövetele után a szerzőt egyszerűen bolondnak nyilvánította, amint ez kitűnik az 1961-ben először önálló kötetként megjelent kiadvány előszavából is, P.G. Lindhart tollából. Ő már ugyan le meri azt is írni, hogy a későbbi vizsgálatok (S.K. és a kortársak naplói pld.) szerint, a filozófus író talán soha nem volt életében olyan kiegyensúlyozott, sőt vidám, mint e lap kiadása idején, élete utolsó évében.
     Ami az írások látszólagos fő tartalmát, a nép-és államegyház, valamint a 'hivatásos keresztények' megtámadását illeti, csak azt tudjuk tanácsolni vallásos olvasóinknak (is), hogy talán hagyják megérni véleményüket, és koncentráljanak a leglényegesebb kérdésekre, az öröklét, illetve Jézus követése kapcsán, miszerint például: senki nem 'adminisztrálhatja' sehogyan más kereszténységét, mert 'a pillanat' fel- és megtöltése a személy kiváltsága és dolga. Mai, sokkal profánabb, de nem kevésbé álszent és hazug világunkban akár a politika és 'főszereplői' is behelyettesíthetők a megfelelő helyekre, de a legerősebb hatást remélhetőleg a szinte páratlan, és többek között Hamvas Bélát is lenyűgöző 'szabadulóművészeti' (ön és közmegvilágosító) bravúrsorozat fogja tenni. Aminek formájáról, a 'nyelvújító', dán nyelvteremtő Kierkegaard ezen munkájáról ma már, mint a dán újságírás egyik legkiemelkedőbb teljesítményéről is beszélnek.
Szerkeszti: Lázár Ervin Járkáló (ham.laz@get2net.dk)