II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Malmői Lap
II. évfolyam, 6. szám 2001 / 2.


A svéd-magyar nyelvről és a magyar sajtónyelvről

(Munkatársunk jelenti Budapestről)
Márciusban a budapesti Magyar sajtó Házában megalakult az Újságírók Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Magyar Újságírók Romániai Egyesület részvételével az újságíró szervezetek nyelvművelő Társasága. A magyar nyelv állapota a médiában címmel Dr. Grétsy László, a nyelvtudományok kandidátusa, egyetemi tanár nyitó előadásában rámutatott a magyar média jelenlegi állapotára. Színes példákkal hívta fel a figyelmet a legfőbb hibákra, mint például a magánhangzók hosszúságának, az értelmező vesszőnek gyakori elhagyására, a hibás szóelválasztásra, a j és a ly felcserélésére, a helytelen szóhasználatra, az aránytalanul sok idegen szóra, a durva, a trágár szavakra, a hivataloskodó és az utasítgató nyelvhasználatra. Bernáth László, a Magyar újságírók országos Szövetsége Oktatási Bizottságának elnöke egy-egy lap nyelvhasználatának, a Magyar Távirati iroda híranyagának és a világhálón megjelenő lapok vizsgálatát javasolta. Dr. Bényei József debreceni újságíró és tanár több megfontolandó javaslatot tett a Nyelvművelő Társaság asztalára. Így például azt, hogy kapjon nagyobb súlyt a magyar nyelv oktatása a különböző újságíró iskolákban, a nyelvészeti lapok foglalkozzanak többet a sajtónyelvvel. Csép Sándor Kolozsvárról, Gáspár Sándor Marosvásárhelyről, Szilágyi Aladár Nagyváradról az anyaországi televízió , rádió és sajtó felelőségét hangsúlyozták.
Dr. Szalontai Éva Malmőből, újságíróként, egyetemi előadóként javasolta, hogy a Nyelvművelő Társaság tekintse feladatának a kitekintést, a külföldön élő magyarok nyelvi állapotának vizsgálatát. Példaként említette a svédországi példát, miszerint a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége keretében működő Anyanyelvünk magyarító műhelyében elkészült és tovább gyarapodik kétezer kifejezést tartalmazó Svédországi Magyarító Szószedet amit a Magyar Liget folytatásokban közöl és a hunsor.nu honlapján is a szerzők és szerkesztők rendelkezésére áll. A már évekkel ezelőtt a Lundi Lapban beindult magyarító munkát Dr. Molnos Angéla debreceni előadótanár, a negyedik kiadás előtt álló népszerű Magyarító Könyvecske szerzője is támogatja.

Dr. Szalontai ÉvaMINDEN MALMŐI MAGYAR
ünnepe a mi ünnepünk. Osztozzunk örömeikben és fájdalmukban is.
ooo


SZÜLETÉSNAPJÁN
szeretettel üdvözlünk minden ünnepeltet. Tudnunk kell egymásról! Családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket minden esemény alkalmával hirdetésben is köszönthetik olvasóink.
ooo


A Révész alap számlaszáma:
51 58 36 - 5
Az egyesület pénztárosánál is kapható befizetési utalvány.
ooo


A MALMŐI MAGYAR-SVÉD EGYESÜLET RENDEZVÉNYEI
Csíky Gergely Az ellenállhatatlan című két részes zenés vígjátékát a Temesvári Csíky Gergely Színház játszotta a malmői magyar közönség előtt.
Tavaszi bált rendez az egyesület május 12-én 19.00 órától a Folkethus "Motetten" termében, Munkhattegatan 202 (Lindangen) Jelentkezni május 4.ig a 040-224860 telefonon.
ooo


Magyar nyelvtanfolyam

kezdőknek és haladóknak
Végh János tanfolyama már 6-8 jelentkezővel elkezdődik a kellemesen lakályos és minden szükségessel felszerelt magyar klubban. Jelentkezni személyesen és telefonon a klub nyitvatartási idejében.felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.