II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Kristianstadi Lap
II. évfolyam, 6. szám 2001 / 2.


Születésnapján és névnapján
köszöntük minden a kristianstadi magyar egyesülethez tartozót. Név szerint majd akkor, amikor nyilvántartásukból ezt valaki(k) megküldik a szerkesztőknek.

A KRISTIANSTADI MAGYAR EGYESÜLET IDEI MŰSORÁBÓLMájus 4-13. "Minden út Rómába vezet". Olaszországi kirándulás.
Május 26. Vendégünk Berecz András budapesti népművész.
Június 23. Midsommar - Nyári napforduló, A Magyar Ház rendezvénye.
Július 7. Kristianstadi napok.
Augusztus 20. Nemzeti Ünnep. Szent István királyunkra emlékezünk. Előadó: Kocsis István író, Budapest. Fellép Szvorák Katalin pozsobyu népdalénekesnő.
Szeptember 22. A marosvásárhelyi "Gruppen Hecc Kabarétársulat vendégjátéka.
Október 6. Szüreti bál. Bromölla; Folketshus.
Október 23. 1956-ra emlékezünk - nemzeti ünnep. Ünnepi előadó: Nemeskürty István író, történész; Budapest.
November 3. "Hallowen" rendezvény a fiataloknak; Magyar Ház.
November 24. Németországi kirándulás.
December 6. Vendégünk a Marosvásárhelyi Állami Bábszínház, Mikulás ünnepség.
December 31. Szilveszteri ünnepség.

Minden második vasárnap a Magyar Házban "játszóház" a tíz éven aluli gyerekek részére. Látogassa Ön is az egyesület székházát, ahol különböző társasjátékok várják.
A vezetőség fenntartja a műsorváltozás jogát.
Q
SOMIT- hírek

Váncsa Andrásnál a
0739-909590
telefonszámon.
Ez történt nálunk

o Húsvéti szolgálatra a magyarországi Sükösdről Binszki József plébános látogatott el hozzánk.
o Április 8-án nagytakarítás volt a Magyar Házban és annak kertjében.
o Május 4-13 közötti olaszországi kirándulásunk már március közepén minden hely elkelt. Molnár Gergely elnök köszöni a szervezet tagjaink örvendetesen nagy érdeklődését.HÚSZ ÉV TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN
Molnár Gergely Híradóban megjelent írása alapján

Az 1981 február 24-én rendezett bállal kezdődött. Kuncz Andor alapító tag nyolc esztendeig elnökként igazgatta az egyesület első lépéseit Az év elején tartott két évtizedes évforduló alkalmával örökös tagjává választotta az egyesület. Ugyancsak nagy megbecsüléssel emlékeztek meg mindazokról, akik alapító tagként, elnökként vagy cselekvő tagként éltették a kristianstadi egyesületet. A Kövesdi Károly, Krzanic Juliánna Papp Ferenc, Papp Teréz, Sándor Csaba, Szenczi Rozália,Vágó János névsort még hosszan lehetne folytatni. A maiak közül is csak az ünnep rendezésében magukat kitüntető Mihajlovics Ilona, Molnár Erzsébet, Szabó Etus és Takács Vera neve fér ide. Az idén az egyesület tagjainak létszáma meghaladta a 250-et. Az egyesület története folyamán ez a legmagasabb taglétszám. Nagyrészük olofströmi, segítőkészségük is példamutató. A szervezet jelenlegi vezetőségének nem titkolt célja, hogy a környék összes magyarját összefogja és önmegtartó cselekvésre biztassa az elkövetkezőkben is.Vendégünk volt
A sátoraljaújhelyi
HEGYALJA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Svédországi útjukról Mizsákné Bodnár Zsuzsanna számolt be a sátoraljaújhelyi Újhelyi Körképben. Nagy élményt jelentett számukra a svédországi utazás és vendéglátó magyarokkal. Különösen a kristianstadiak Szüreti mulatságát dicsérték a részvevők. " Egyesületünk tagjai számára ez a Szüreti mulatság jelentette a legnagyobb kihívást, feladatot. Itt nem csak arról volt szó, hogy a különböző táncainkat mutassuk be, hanem a szürethez kötődő évszázados hagyományokat is jelenítsük meg . Szinte az előadás napján állítottuk össze a táncokat összekötő szellemes rigmusokat ... Az est igazi hangulatát az jelentette, amikor együtt táncoltunk magyar vendéglátóinkkal." Kell az ilyen elismerés, a házigazdák dicsérete ösztönözze további munkánkat.

Kilyén Ilka
színművész az elmúlt év végén. Karácsonyi műsort tartalmazó turnéját a marosvásárhelyi származású Molnár Gergely kezdeményezte. Hazatérése után a művésznővel Járay Fekete Katalin Együtt az anyanyelv burkában címmel interjút készített a marosvásárhelyi Népújság számára. Ebből idézünk:
"- A különböző nagyobb városokon kívül -Stockholm, Göteborg - más, olyan kisebb-nagyobb településeken illetve falvakban is színpadra léptünk, ahol 300-400 magyar él ... Olyanok, akik óriási erőfeszítéseket tesznek azért, hogy lehetőleg ne szakadjanak el gyökereiktől. Mert számomra ezt bizonyítja ez a turné is, mint ahogyan a 2001 augusztusára szóló visszahívásunk is." Ez az elismerés is bíztatás egyben. Jóleső érzés, hogy otthon is figyelnek reánk. Ne hagyjuk, hogy csalatkozzanak bennünk!felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.