Magyar Liget II. évfolyam. 6. szám 2001. május


II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Helsingborgi Lap
II. évfolyam, 3. szám 2001 / 2.


A Hungaria Klub székhelye
az Edwin Berlingsgatan 4 A, 252 50 Helsinborg, szám alatt található. Telefon: 042 141 508 .
Honlapjának címe: http://welcome.to/hungaria

Elnöke: Blénessy Zoltán
Villámposta címe: zoltan.blenessy@swipnet
Telefon: 042 82064,
Alelnök: ifj. Vaszi Árpád.
Villámposta címe: arpadv@mail.bip.net
Telefon: 042 243 008
Pénztáros: Molnár Árpád.
Villámposta címe: arpad@alfa.telenordia.se
Előljáró: Id. Nagy Jakab.
Telefon.: 042 141 143

Mit kell tudnunk a Hungaria Klubról

A Kungária Klub a svédországi Magyarok Országos Szövetségének új tagja. A klub elnökének a Híradóban közölt beszámolójából érdemes megjegyezni a következő örvendetes adatokat:

Tavalyelőtt a szervezet 74 tagot számlált, az elmúlt évben a tagok száma 115 volt. Többségük családos, a közösséghez 43 gyerek tartozik. Ez nyilvánvalóan meghatározza a szervezet tevékenységét. A gyerekekért érdemes olyan különféle rendezvényeket, klub foglalkozásokat és más együttléteket szervezni, ahol anyanyelvüket gyakorolhatják. Ilyen volt a Kiss Erzsébet és a Balogh Márta által szervezett kirándulás is. Önállóságukat mutatja az a tény is, hogy a gyerekek számára szükséges nemzeti olvasókönyv beszerzésének ügyében egészen Orbán Viktor miniszterelnökig jutottak, amit valószínűleg nem tett meg, és nem tehet meg minden magyar egyesület.

Az elmúlt évben sorra került rendezvények látogatottsága meghaladta a nyolcszáz főt. A nyilvántartás érdekében egy a tagok adatait összesítő és egy a könyvelésben segítséget nyújtó számítógépes utasítási rendszert vásároltak. Az előbbi lehet az alapja annak az országos igyekezetnek és óhajnak, amely a rendkívül fontos svédországi magyarok népszámlálásának kezdetét jelenthetni. Ha tudjuk, hogy hányan és mifélék vagyunk, hogyan élünk és mit szeretnénk magyar közösségünk életében, közelebb kerülünk az összefogáshoz, amely nélkül bármennyire ügyesek is vagyunk, sokra nem mehetünk önmegtartó igyekezetünkben. Helsingborban igyekeztek a klub felszereltségét is bővíteni: televízió, lemezjátszó, videó, zenegép teszi otthonosabbá közös otthonukat. Előremutató az is, hogy a Hungária Klub felkarolja az irodalombarátokat és képzőművészeinknek is alkalmat nyújt a helsinborgi magyarok előtti bemutatkozásra. Legutóbb, többek között a malmői Csíki Levente és a huskvarnai Tompa Anna munkáiban gyönyörködhettek a klub tagjai.Levélváltás

A Hungária Klub honlapjának
Rendszergazda: ifj. Vaszi Árpád

A Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapja, ha későn is, de üdvözli a Hungária Klub honlapját, és az együttműködés reményében felkínálja helsinborgi oldalát, amelyen két hónaponként friss híreket közölne a helsinborgi egyesület szerkesztésében vagy a szerkesztőségbe küldött anyagok alapján. A lényeg, az hogy ez a honlap is kitűnően szolgálhatja közérdekeinket, amelyek közül egyik legfontosabb az összefogás. Tisztelettel: a szerkesztő

Gyorsválasz:
Tiszteletem!

Nagyon köszönjük az üdvözletet és természetesen mi is jó kívánságainkat küldjük önöknek. Ki használva az alkalmat szeretnék úgy a Hungária klub, mint a jó magam nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánni önnek és szerkesztő társainak.

Egyben tudatni szeretném önökkel, hogy a már régen létező honlapunk felújítására sajnos nem került sor már nagyon régen, a rengeteg változás és újítás végett, ami a Hungária Klub életében történt. (Örömmel tudatom, hogy ez pozitív irányú változás)
Többek között megemlíteném a legújabbat, ami a csatlakozásunkat jelenti a SMOSZ-hoz, és ez vonta maga után a következményeket ami az alapszabályunk változtatásához is vezetett. Ez azt jelenti, hogy a honlapunk bizonyos része már nem aktuális.
A SMOSZ-tól kaptunk már egy ajánlatot ami az IT hálózatot illeti, és ez azt jelenti, hogy lesz egy külön oldalunk a SMOSZ honlapján.

Mi köszönjük önöknek a felajánlást. Beszélek vezetőségünk többi tagjával erről, és ha ők is úgy látják jónak akkor természetesen csatlakozunk önökhöz is. Az információ az mindig jó, ha eljut magyarjainkhoz.
Üdvözlöm önöket és kívánok további jó munkát!
Üdvözlettel, ifj. Vaszi Árpád! arpad@mail.bip.netA Hungária Klub rendezvényeiből:

o Vörösmarty Mihály és az Erdélyi Könyvegylet címmel Veress Zoltán Stockholmban élő költő tartott előadást április 28-án a klubban.

o Cimbora táborba hívja a gyerekeket május 23-27 között a klub. Jelentkezni Blénessy Zoltánnál, 042 -82064, este 18-21 között.

HIRDETÉS

Munkát keres Idegenforgalmi nyári munkát keres a Lundi egyetem Service Management szakán tanuló 22 éves lány. Ajánlatokat vár a 042-134 166 telefonszámon.

Kíváncsiaknak

Érdekes cím a világhálón:
http://www.kolozsvar.comfelelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.