II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Lélekgondozó


Reményik Sándor: Pünkösd*


Pünkösd a Lélek ünnepe. Azé a léleké, amely nem ismer korlátot és nem ismer lehetetlenséget. Azé a léleké, amely évszázadokig hamuban lappang, míg egyszer "kitöltetik" a zsarátnok "mindenekre". Azé a léleké, amelynek végtelen árnyalatai, megfoghatatlan finomságai és alig kifejezhető erői vannak. Amelynek fény és színskálája beláthatatlan. És ha karácsony a gyermek, húsvét a hívők, úgy pünkösd a poéták ünnepe. A mi ünnepünk, testvéreim a boldog és szent "látásban". Kettős tüzes nyelvek a mi fejünkre szállnak. ( Ó bár várnók méltó alázattal őket, mert nem mi ajándékozzuk meg a világot, hanem minket ajándékoz meg a Lélek.)

"Más" nyelven beszélni pedig azt jelenti: költői nyelven beszélni. Mi, egy nagyon megpróbáltatott népnek poétái, voltunk már Cassandrák, vagyunk ma Jeremiások, de leszünk még Illések, Mózesek, Péterek is.
* Megjelent a Pásztortűz 1921 májusi számában


Bölcsességtár

Ki - ki, embertársába ne azt tekintse miként dicséri istenét, hanem, ahogyan hazáját szolgálja.
Széchenyi István


Megjelent


Teres Ágoston Biblia és asztronómia című könyve magyarul és angolul. A szerző jezsuita szerzetesként végezte el az Osloi Egyetem asztronómia szakát. Ebben a lebilincselő könyvben minden megvan, ami a csillagos ég és a Szentírás között létezik.
Megrendelhető a Springer Kiadónál, Budapest, 8. ker., Múzeum u. 9., vagy a szerzőnél: Gustav Teres S.J., Munkerudveien 52, N-1165 Oslo, Norvégia, tlf. és fax: +47-22.74.41.24.


Húsvéti körlevél


Áldás - Békeség! "Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él". Jn 11, 25.
A NyEMRLSz HÚSVÉTI ÜZENETE letölthető honlapunkról http://nyemrlsz.ini.hu vagy http://www.geocities.com/nyemrlsz/
Kérjük - a gyülekezetek húsvéti - úgy közösségi perselyes, mint az egyéni - adakozását jutassák el az árvízkárosultak megsegítésére. Mutassuk meg együvé tartozásunkat kárpát-medencei atyánkfiaival is, akik a kiáradt Tisza felső szakaszának vízgyűjtő területén élnek (Kárpátalján, Romániában és Magyarországon). A külföldről érkező pénzadományok fogadására szolgáló átutalási jel (SWIFT-code) OTPVHUHB. A Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011435 számlaszáma, OTP Bank Rt. Észak-alföldi Régió; Debrecen, Hatvan u. 2-4.
Atyafiúi szeretettel és üdvözlettel:

A NyEMRLSz elnöksége:
Tóbiás Attila, Theol Mgr lelkészi elnök
Dr. Békássy N Albert, világi elnök
Tóth Ildikó, titkár

Kalkuttai Teréz Anya:

Az élet himnusza

Az ÉLET egyetlen esély - vedd komolyan!
LIFE is a one time occurrence-take it seriously.
Az ÉLET szép - csodáld.!
LIFE is beautiful - marvel at it
Az ÉLET boldogság - ízleld!
LIFE is happiness- enjoy it.
Az ÉLET álom - tedd valósággá!
LIFE is a dream - make it a reality.
Az ÉLET kihívás - fogadd el!
LIFE is a calling - accept it.
Az ÉLET kötelesség - teljesítsd!
LIFE is a duty - perform it.
Az ÉLET játék - játszd!
LIFE is a game - play it.
Az ÉLET érték - vigyázz rá.
LIFE is a treasure - value it.
Az ÉLET vagyon - használd fel !
LIFE is an fortune - use it.
Az ÉLET szeretet - adj!
LIFE is love - give of yourself.
Az ÉLET titok - fejtsd meg!
LIFE is a mystery - undo it.
Az ÉLET ígéret - teljesítsd.
LIFE is a promise - fulfill it.
Az ÉLET szomorúság - győzd le!
LIFE is sadness - be victorious.
Az ÉLET dal - dalold!.
LIFE is a song - sing it.
Az ÉLET küzdelem - küzdj!
LIFE is a consignment - fight it.
Az ÉLET kaland - vállald!
LIFE is an adventure - accept it.
Az ÉLET jutalom - érdemeld ki!
LIFE is a reward - deserve it.
Az ÉLET élet - éldd!
LIFE is life - Live it!

ooo
A Stockholmi Ideiglenes Egyházügyi Munkacsoport


közli, hogy a Svédországban élő magyar katolikus hívek számára Anders Arborelius püspök "rendkívüli szolgálat" beindításával évenként öt alkalommal vendégpapok misézését engedélyezi. A meghívottak ellátását a hívekre bízza. Tájékoztatást mindezekről a negyedévenként megjelenő ÖRÖKSÉG Magyar Katolikus Tájékoztató ad, amelynek anyagiak hiányában csakis a hívek segítségével jelenhet meg. Ezért kéri a híveket, hogy a lap előállítási költségeire és bélyegre évenként legalább húsz koronát küldjenek a következő címre:

Romerska Katolska Kyrka -
Ungersk Själavĺrd

/ Infoblad Pg. 190761-7. Számlakezelő: stiftkammare Her. Tommy Thulin. A befizető számlán a hívek tüntessék fel pontos címűket és családtagjaik számát.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.