II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

[vissza]


A szerkesztő asztala•[Kapcsolataink

Kedves Olvasó!

A hibavadászati versenyt egész évben folytatjuk a következő szabályzat alapján: Minden a lapban fellelhető értelmi hibáért 3, helyesírási hibáért 2, gépelési hibáért 1 pont jár. A munkatársi versenyben minden a szerkesztőségbe beküldött hírért 5, beszámolóért 6, cikkért 7, képes beszámolóért 8 pont jár.

A Svédországi magyarító szószedet összeállítását elősegítő minden 5-10 beküldött svéd-magyar kifejezésért pedig 10 pont jár. Minden 15 pontért a versenyzők könyvjutalomban részesülnek! Ne tétovázz! Ebben a versenyben csak nyerhetsz! Az veszít, aki kimarad belőle!


ooo

Közösen könnyen összegyűjthetjük azokat a sűrűn használt, divatos, önkéntelenül is magyar beszédünkbe kevert svéd és angol szavakat, amelyek anyanyelvünket, svéd nyelvünket, angol tudásunkat is szegényítve és kisebbítve, a csak kevesek által értett zagyvanyelvet éltetik. A tiszta magyar nyelv használatára erőszakkal senkit sem kényszeríthetünk, de mindnyájan példát mutathatunk az igényességre. Szószedetünk célja csupán annyi, hogy megfontolásra késztessen, hiszen egyik-másik idegen szó helyet anyanyelvünk gazdag tárházából számos megfelelobbet használhatunk, amelyekkel változatosabban kifejezhetjük gondolatainkat. A gyűjtok amellett, hogy a SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET - reményeink szerint népes - szerzői táborának tagjainak sorába lépnek, gyarapodnak azzal is, hogy nyelvhasználatuk tudatosabbá válik, meggondoltabban fogalmaznak, tömörebben, jobb magyarsággal beszélnek majd.

Kérjük, bővítse, egészítse ki a környezetében gyakran hallott idegen kifejezésekkel az alábbi szószedetet. A szószedet letöltheto a címről. Sokszorosítását és terjesztését ajánljuk és engedélyezzük.

Lund, 2001, Paskdagen


Kiss Mari levele
Szépkiskenyerűszentmártonba

Kedves néném, hej!

Tüver nem van időm egy long brevet csinálni neked. Úgy gondolom, hogy most egyértelműen tsak nora radban svaralhatok, mert mi varjedag vonatkozásában, mondhatnám alatiden rohanunk, vigkenden sem lazítunk. Igaz, hogy half annyit sem dolgozunk mint otthon, ilyen konstit itt az élet A .Stefan szegény párom mostanában ritkábban sörálhat fiszkálni pedig van egy jó arbetskamaradja, akinek egy szép botja van, és mindig fognak egy-egy rózsaszínűt laxot.

Nagy dolog, amikor a Pistával mi is beülünk a bilünkbe és felsörálunk a hüvüdstadba. Egy ilyen kirándulás arról szól, hogy leparkolunk a veninámnál, ahonnan vesszük a tunelbanánt és ingyen olvashatunk egy Metrot . Kiszálunk a gamlastannál. Itt mindig jetesok a bámulni valóaz érdekességek felé. Láttuk már a kungot és egyértelműen a princeszát, aztán metre ettük magunkat a mekdonalzba. Treffáltam az egyik kompisomat otthonról , a Tötös Erzsikét aki úgy szer üt mint egy jungfru, szamboban él pragmatikusan egy killével. Te is kell, hogy senereljed a Zsikét Mondhatom egyértelműen, hogy igentinget sem változott. Azt klagálta, amikor komunikáltunk, hogy mióta eljött otthonról nem leszált egy magyar bukot sem .ez a stori aról szól, pediglen amióta Sverijében bur, egy ögonbliket sem jobált, nincs is ürkéje, és így fúrt a vuxenskolákat frekventálja. Mit jöráljunk, ilyen itt az élet. Tovább már nem is fursettálom eztet a brevet, mert bizony elég sűrűn blandálom a szprokot. Inkább majd felringállak. Krammomat küldöm az egész familja felé.

Tüsen puszi: Mary

Hírünk a nagyvilágban
Kedves Károly!

Melbourne-ből jelentkezem, a Déli Harangszó magyar, Ausztráliában kiadott havi folyóirat főszerkesztője vagyok. Ha nincs ellene kifogása, felvenném Önökkel a kapcsolatot a Magyar Liget témájára ( is). A HUNSORT állandóan figyelemmel kisérem, Raffai Zoli barátom jóvoltából. Hiszem azt, hogy nincs ellene kifogásuk, ha a havonta megjelenő lapban rövid tallózást adok a svédországi magyar életről. Kérem, írja meg postai címét, elküldenék Önnek egy mintapéldányt, hogy láthassa, miről van szó. Három éve élünk, szerkesztünk, lapunk hasonló a Magyar Ligethez, de ausztrál színezettel. Nem untatnám sokáig. Remélem, válaszra méltatja ezt az E-mailt minél előbb! Üdvözlettel a Deli Harangszó főszerkesztője:

Farbas Anikó, Melbourne.Kedves Farbas Anikó!
Örömmel vettem jelentkezését. Magam is azon vagyok, hogy a "tudnunk kell egymásról" jelszó alatt kapcsolatot teremtsek hazánk fiaival. Nem rég a londoni magyarok lapjával alakítottam ki lapcserét. A Magyar Liget hat vagy még több dél-svédországi város magyarjainak családi lapja kíván lenni, és a koppenhágai valamint az oslói magyarok lapja is, hogy az egymásról való tájékozódást megkönnyítsük. A családi lap azt jelenti, hogy a család minden tagjához kívánunk szólni ( nőkhöz, gyerekekhez, nagyszülőkhöz, az irodalom, a történelem stb. iránt érdeklődőkhöz, de legfőbbképpen az anyanyelvüket ápolni óhajtókhoz. A lap írásra, vitára buzdítja olvasóit, hiszen csakis gyakorolva tarthatjuk meg anyanyelvünket. Lapunkat kis példányszámban sokszorosíthatjuk, minden város magyar egyesülete maga végzi ezt, és a lapterjesztést. A jövő a világhálón terjesztett lapoké.

lent a folytatás...

Igaz, hogy a hunsoron egészen másként néz ki a Magyar Liget, mert minden társadalmi munkával készül, minden anyagi támogatás nélkül. Mindazonáltal, ha megírja címét néhány régebbi példányt küldhetek. Szívesen látnám, ha cserepéldányt kapnánk mi is. Az írások átvételét természetesnek tartom, annál inkább, mert a családi lapban több olyan írást közlünk, amely egyformán érdeklődést válthat ki, és hasznos lehet a világ bármely részében élő magyarok körében. Gondoljunk csak történelmi- és más hagyományainkat népszerűsítő és bemutató vagy a nyelvápolást szolgáló írásokra. Várom újbóli jelentkezését.
Üdvözlettel.

Kedves Károly!
Kérem postai címét, hogy mintapéldányt küldhessek a Déli Harangszóból, illetve a londoni magyar lap címet is, hogy velük is felvehessem a kapcsolatot! A további szoros együttműködés reményében:
Farbas Anikó

Bízakodó levélváltás
Kedves Dobos Éva!

Lázár Ervintől kaptam a címét, amidőn elmeséltem neki, hogy a véletlen folytán hajóval Oslóba látogathatok. Szeretném megismerni a várost és a rendelkezésemre álló néhány órában javaslatot tennék családi lapunk, a Magyar Liget - a világhálón is olvasható (http://hunsor.nu), hat dél-svédországi város magyarjainak, valamint a koppenhágaiak lapja is - kiterjesztésére. Meggyőződésem, hogy tudnunk kell egymásról. Nálunk minden város többnyire maga szerkeszti, sokszorosítja és terjeszti a közös lapot, így egybefogva, és a családi lapnak megfelelően nyelvápoló, hagyományőrző, irodalmi, gyermek-, nő- stb. rovatokkal bővítve a család minden tagjának lehetőséget nyújt magyarságának megőrzésére. Nem részletezem, ha érdekli szívesen küldök néhányat eddig megjelent példányainkból, amelyekben több írásban is foglalkozom a lap céljával, amelyet magánszolgálatból készítek immár három esztendeje. Magamról sem írok, honlapomról olvashat egyet s mást rólam:
http://come.to/tar.karoly
Kérem, ha tud segítsen. Üdvözlettel: Tar Károly

Kedves Dobos Éva!

Valami történhetett, hogy ígért küldeményeit nem kaptam meg. Érdeklődöm továbbá, hogy mi a véleménye a Magyar Liget eddigi példányairól? Miként javíthatnánk a továbbiakban, hogy megfeleljen a családi lap igényeinek?
Válaszát várva, üdvözli: TK

Kedves Károly,

értem, hogy családi lap, de itt külhonban élve rengeteg olyan dologgal konfrontálódunk, amit csak innen nézve látunk és itt élve ismerünk meg. Itt más a család, mint otthon, itt más a közeg, a nyelv, mi is mások vagyunk. Szerintem fontos küldetése lehetne a lapnak, hogy a belső és külső közegünk közötti rést próbálja áthidalni és abban próbáljon segíteni, hogy a külföldi életünkben ne legyen túl sok hiányérzetünk. Nem tudom, ismeri-e az idekerült családok gondjait, én tanúsíthatom, hogy van bőven. Tehát mit tartsunk meg, mit tanuljunk újra, mihez kell ragaszkodni, mihez nem szabad stb. Érdekes és nehéz témák. Ha nagyon konkrétan próbáljuk megközelíteni, akkor kezdhetjük a nyelvvel; szerintem a nyelv megtartása és a szép magyar beszéd fejlesztése igen fontos feladat. Sok sikert, utánvétellel küldjük a könyvet.
Dobos Éva

Tisztelt Tar Károly,

Ma postára adom az MBK kiadásában megjelent Magyarok Norvégiában című könyvet utánvétel, Dobos Évával történt megállapodása szerint. A könyv ára kivételesen csak 100 NOK.
Szívélyes üdvözlettel: Biró-Sey Katalin

Kedves Bíró-Sey Katalin!

Ma megérkezett a magyarok Norvégiában. Köszönöm. Ezeddig legértékesebb könyvem. Átolvastam és a Dobos Évával folytatott levélváltás alapján igyekszem meríteni belőle, hogy a Magyar Liget "tudnunk kell egymásról" felfogásának megfelelően, egyelőre hat dél-svédországi és egy dániai város magyarságával megosszam a norvégiai magyarok életének és személyiségeinek ismeretét. Kértem, hogy az Oslói Lapot az MBK állítsa össze, de be kellett látnom, hogy sokirányú elfoglaltságuk miatt ezt nem tehetik. De arra talán van lehetőség, hogy lapcserét folytathassunk. Elküldtem a Magyar Liget tavalyi példányszámait, nemsokára küldöm az idei első számot is. (Néhány könyvemet is mellékelem, hátha hasznát veszik.) Kérem, segítsen abban, a Magyar Liget szélesebb olvasótábora folyamatosan megismerkedjen a norvég magyarok ünnepeivel, jelentős személyiségeivel, gondjaikkal. Szívesen venném, ha például Fáskerti Mária nekünk is írna anyanyelvápoló írásokat, Jankovits Irén pedig a norvég konyha titkait felfedhetné a svédországi magyarok előtt is. Nemsokára az eddig hiányzó irodalmi és művészeti lapot is kezdeményezek (Ághegy címen egyelőre a Magyar Liget mellékleteként), amelyhez anyagot gyűjtök. Hálás lennék, ha helyismereteinek megfelelően, prózát, verset, művészeti alkotókat bemutató anyagokat, fotókat, beszámolókat ajánlana, vagy a hivatásos és műkedvelő írók címét megírná, hogy együttműködésre bíztathassam őket.

A Magyar Liget nem ellenlábasa sem az MBK Híradónak, sem a stockholmi Híradónak. Ez egy olyan családi lap, amely az anyanyelvápolásra kívánja szoktatni a magyar családok minden tagját. Ezért épül Lélekgondozó, Nőknek, Gyerekeknek, Történelmi Adattár, Gyógyászat, Konyha stb. rovatokra. Emellett nyolc vagy több város magyarjainak összefogását azzal kívánja elősegíteni, hogy különálló Lapjain hírt ad a különféle eseményekről, tervekről, beszámol a magyarság életéről, vitalehetőséget kínál, amelyre más lap keretein belül nincs mód.

A Magyar Liget a Lundi Lapból nőtt ki, eddig még nincs hivatalos támogatója, de van több száz barátja, akik nem pénzzel, (a lap ingyenes) de munkával támogatják. Az én szolgálatom a szerkesztés. Ennél több tőlem nem telik, mert nyugdíjasként érkeztem unokáim felügyeletére Svédországba, és társadalmi segélyből élek, amiből a lap nélkülözhetetlen kiadásait is fedezem. Amikor a MBK Híradó segítségét kérem, nem valamiféle haszonlesés a kenyerem, nincs, nem is lehet szándékomban a norvég vagy bármilyen más lappal való versengés, Malmőben, Lundban, Helsinborgban, Göteborgben, Kristianstadban, Koppenhágában azért alapítottam a Magyar Ligetben megjelenő, de különálló lapot, hogy amennyiben lehetséges ezzel a helyi közigazgatástól segélyt igényelhessenek a magyar egyesületek. Nem a lap számára!, hanem a terjesztés elősegítésére. A lap előnye, hogy a világhálón is olvasható: www.hunsor.nu. Úgy látom, hogy a MBK Híradónak nincs Internetes változata. Hiszem, hogy a Magyar Ligetbe szerkesztett oldallal nagyobb körben és gyorsabban terjedhet az oslói magyarság ismeretét szolgáló minden híradás, vélemény, gondolat. Tudom, hogy nehéz ismeretlenül bizalmat keltenem, de talán az mond valamit, hogy közérdekű közreműködésen kívül semmit sem kérek.
Véleményét és igenlő válaszát remélve üdvözli: TK

Kedves Tar Károly,

köszönöm levelét és az információit. Az MBK Híradó szerkesztőségében én nem vagyok benne, így szerkesztőkkel keressen kapcsolatot. Szívélyes üdvözlettel Biró-Sey Katalin

Kedves Bíró-Sey Katalin!

Sajnos nem láttam egyetlen oslói Híradó számot sem. Kérem írja meg ki(k) szerkesztik, milyen címen vehetem fel velük a kapcsolatot.
Szívélyes üdvözlettel: TK


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.