II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

[vissza]

Osloi oldal
I. évfolyam, 1. szám 2001 / 1.


Norvég-magyar emlékkönyv

     Az elmúlt esztendőben megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a norvégiai Magyarok Baráti Köre. Ebből az alkalomból, de a magyar évezred ünnepéhez való hozzájárulásként is, Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária és Sulyok Vince szerkesztésében, és a Magyar Külügyminisztérium támogatásával, 177 oldalon és 14 oldal képmelléklettel színvonalas emlékkönyvet jelentetett meg, amelyben a Norvégiában élő magyarok több mint 200 évet átölelő történetéről, nevezetes személyiségeiről, közösségi életéről, korabeli források és személyes visszaemlékezések felhasználásával nyújt képet Felvázolja a Magyarok Baráti Körének és lapjának, az 1992-ben indított, az évenként négyszer megjelenő Híradónak a történetét, merít annak Portrécsarnok címen megjelent rovatából, közli gazdag bibliográfiáját.

A norvégiai magyarok számban nem tartoznak a Nyugat-Európában megtelepült jelentős magyar csoportok közé, de a legtöbben munkájukkal, tudásukkal megtalálták helyük a norvég társadalomban. Az emlékkönyv borítóját Szinnyei Kiss Ildikó tervezte, a képmellékletet Buday Károly, Chepstow-Lusty Lill-Ann és a Magyar Baráti Kör tagjai fényképeinek felhasználásával szerkesztették.

A könyv utánvétellel megrendelhető:
MBK 0303 Oslo, Majorstua Pb 5291Anyanyelvünk épségéért

Részlet Fáskerti Mária Sulyok Vincét* bemutató írásából

"Végül nem mulaszthatom el, hogy meg ne kérdezzem, ön szerint milyen lehetőségünk van arra, hogy az anyanyelvi környezettől távol épségben megőrizhessük anyanyelvünket és át is adhassuk gyermekeinknek?

Szerintem ez mindenkin magán múlik. Fontos, hogy legalább "a kerítésen belül" a szűkebb családi környezetben magyarul beszéljünk. Ahogy Illyés gyula mondta ittjártakor: az a fő kérdés, hogy milyen nyelven játszik a gyermek. Saját tapasztalatom alapján is mondhatom, a gyermek csak nyerhet a kétnyelvűséggel. Biztosabb lesz a norvég stílusuk is, és az iskolában az idegen nyelveket is könnyebben elsajátítják. Anyanyelvünk épségének, árnyaltságának megőrzésében fontos szerepe van a magyar könyvek, folyóiratok rendszeres olvasásának is. E nélkül elkerülhetetlenül kopik, szegényedik nyelvünk. Jelentős szerepe lehet itt a magyar egyesületnek is: egyrészt az összejöveteleken az emberek szélesebb körben beszélnek egymással magyarul, de ennél is fontosabb, hogy magyar nyelvű műsorokon, színi előadásokon, költői esteken és hasonlókon vegyenek részt.
Az hogy mit jelent az anyanyelv idegenben, szemléletesen fejezi ki Sulyok Vince egyik, évekkel ezelőtt írt versének alábbi részlete:

" Jaj annak, akit sorsa kiszakít Hazájából, anyanyelvéből, De ezerszer jaj annak, aki kész Feledni mindkettőt: mert új hazát S új anyanyelvet cserébe nem ád A másik ország, ahol élsz s az új nyelv, Bárhogy betölti mindennapjaid! Míg neved magyar, idegen maradsz, Míg múltad magyar, idegen maradsz, Bárhova vet a sorsod!"

* Sulyok Vince költő, műfordító, történész, könyvtáros, a magyar irodalom norvégiai népszerűsítője. 1932-ben született Győr melletti Ménfőn. 1956-ban menekült Norvégiába. Német és történelem szakon folytatta egyetemi tanulmányait. Az Oslói Egyetemi Könyvtárban dolgozik. Rámdöntött világ címmel Rómában, Céltalan ég címmel pedig Brüsszelben jelent meg önálló kötete. Több, magyar költőt bemutató norvég , és norvég költőket bemutató magyar nyelvű kötet összeállítója- Lefordította többek között Konrád György A látógató című regényét és Jens Bjorneboe Cápák című művét.


A Magyar Baráti Kör

1990. március 15-én alakult Oslóban. Az egyesület neve pályázaton született. Jelképüket Szinnyei Ildikó grafikusművész készítette. Elődje a Norvég - Magyar Egyesület, amely az 1956-ban idemenekültek zömét tömörítette, a hetvenes évek közepén tagság nélkül, csak névlegesen létezett. A Norvég fővároson kívül élő magyarok

száma egyelőre még hozzávetőlegesen is ismeretlen. A szervezők Terray László evangélikus lelkésztől és a telefonkönyvből kapott címekre 150 meghívót küldtek ki. A lelkes újrakezdés eredményeképpen havonta sor került valamilyen rendezvényre. Vezetőségük hat tagból áll, két évenként három vezető helyére újakat választanak. 50 korona tagsági díjat fizetnek. Az MBK Híradó 200 példányban készül.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.