I. évfolyam. 2. szám 2000. július 1., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Kristianstadi Lap
1. évfolyam, 2. szám 2000 / 2.


•[A Világkongresszusról]  •[Mire jó a magyar óvoda?]  •[Névnapján köszöntjük]  •[SOMIT táborok

A MAGYAR ÉVEZRED JEGYÉBEN

Legyen vagy ne legyen ez a cikk közzel félévi tevékenységünk beszámolója avagy összpontosítsunk néhány fontosabb eseményre. Mielőtt még eldöntöttem volna gondolatban, már vissza tértem a farsangi bálig, hiszen az előző híradásom beszámolója itt szakadt meg. A sepsiszentgyörgyi Senap együttes volt a SMOSZ meghívottja a farsangi bálok idején. Fején találta a szövetség a szeget, kitűnő, az utóbbi évek talán legjobb zenekarát láthattuk vendégül. A Dancsa Annamária énekesnővel díszített farsangi est sokáig még sokáig megmarad emlékezetünkben. Telt ház, jó vacsora és a jó zene - ez lehet a meghatározója egy báli mulatságnak.

Nemzeti ünnepünket a Görömbei András és Nagy Gáspár kettős tette feledhetetlené. Nagy Gáspár nem véletlenül az 1-es számú költője a mai Magyarországnak.

Közös előadásuk a jelenlevők számára élményt jelentett. De menjünk tovább az időben, és nézzük meg mit hoztak áprilisban a kolozsváriak. A Magyar Opera és a Magyar Színház közös műsorát állva ünnepelte a telt ház közönsége. A fárasztó 12 napos és mindennapos fellépésükről csak jót hallottunk. A magyarság legrégibb színháza nem hazudtolta meg önmagát . "Hiszünk Magyarország feltámadásában "- mondták búcsúzóul. Hisznek még akkor is ha jelenleg Erdély szellemi fellegvárát a magyar szótól rettegő Funar- félék tiporják. Csak higgyetek és reménykedjetek barátaink, hisz mindig a remény hal meg utoljára. Nem kell a Funar félékért azért Erdélybe menni. Nekünk svédországi magyaroknak is vannak ilyen fajta embereink, akik szerint túlzásba vittük a magyarkodást, vagyis túlmagyarkodtuk magunkat. Szép magyar nevekkel büszkélkednek ezek a magyar "honfitársak", de belekékülnek a sárga irigységben amikor piros-fehér - zöldet látnak.

Tehát igen jól csináljuk, barátaim, és ez a baj . Egy magyar csak magyarkodni tudhat. Ha másképp csinálja az már nem áll jól neki. Köszönjük tehát még egyszer a kolozsvári csapatnak a sikeres estét. A teltház bevételéből bőven jutott a kárpát medence magyar árvízkárosultjainak is. Sajnos megismétlődött a tavalyi eset, és ismét pusztított otthon az árvíz. Remélem, hogy a segítségkérésre mindenki felfigyelt. Legalább is így illene.

Teleki Júlia vajdasági írónő látogatása és elhangzott előadása megerősítették Kasza József szabadkai polgármester szavait: "A vajdaságban baj van" Baj van a történelemmel, baj van a múlttal, baj van a jelennel és a jövővel is mindaddig, amíg baj lesz a nemzeti öntudattal. Teleki Júlia Visszatekintés a múltba című előadása a magyar történelem tragédiájának egyikét elevenítette fel. Istentisztelettel és kegyelettel emlékeztünk az 1945-ben bestiális módon kivégzett 40.000 ezer vajdasági magyarra. A magyar címertan című történelmi kiállítás kiegészítette a millenniumi megemlékezést. Elkelt volna a nagyobb érdeklődés a vajdaságból származó magyarság részéről.

Végre összejött a tizenéves fiatalok találkozója is. A SOMIT találkozója kezdőcipőben indult, várjuk a kezdeményezők további hozzáállását az ügyhöz. A huszonéves fiatalok ismét összejöttek, és elég szép számmal. Biztató jelek ismét a fiatalság részéről de a jó a folytatásnak itt is örvendenénk. A találkozó szervezésébe besegítettek a környék egyesületeinek fiataljai is, de a magyarság megmaradásának zálogai "Ti vagytok".

A tavaszi program legnagyobb nyeresége viszont kétségen felül a vasárnapi óvoda beindítása volt. Most amikor látjuk ezeket az apró gyerekeket, hogy mennyire akarnak, később pedig mennyire nem akarnak hazamenni, rádöbbenhetünk, hogy mennyire hiányzott ez a kis társaság. Köszönjük a szülök hozzáállását, és a fáradhatatlan óvónőknek, hogy önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül foglalkoznak a kisgyerekekkel.

Reméljük a jó folytatást és a további hozzáállást mindenkitől, akik érintettek az ügyben. Júniusban erdélyi kirándulás. Reméljük, hogy a következő lapszámban lesz miről beszámolnunk.

Reméljük a jó folytatást és a további hozzáállást mindenkitől, akik érintettek az ügyben. Júniusban erdélyi kirándulás. Reméljük, hogy a következő lapszámban lesz miről beszámolnunk.

Csapatunk izgalommal várja az utazást. Reméljük továbbra azt is, hogy ismét lesz Kristianstadi Magyar sátor ? július elején. Várjuk az érdeklődőket, és a segítséget a tagság részéről. Mindenki érdeke, hogy méltóképpen képviseljük egyesületünket és a Magyar Millennium jegyében pedig nemzetünket. Annak ellenére, hogy néhány szóra sem érdemes tagtársunk besárgult és megunta a piros-fehér-zöldet: egyesületünk tagságának létszáma növekvőben van. A svéd demokráciában a lehetőségek határtalanok. Mindenki olyan gyülekezetet választ magának amilyent akar és ahányat akar. Hatvanhat féle gyülekezet és zsinagógák várják az érdeklődőket szerte az országban. Remélem azért, hogy maradunk még "néhányan" a mi 20 éves fennállását ünneplő magyar egyesületünkben is. Bízom a hű magyarok józanságában, ítélőképességében és az egyesület munkájának igazságos elbírálásában.

Senkiért nem kiáltunk. A magyar munka becsület kérdés és nem kompromisszumos megoldás szüleménye. Csak azért írtam le ezt, mert el akarom oszlatni a találgatásokat a kérdezők kíváncsiskodását. Igaz-e, hogy Kristianstadban is... Igaz kedves barátom. Igaz. De legyen a szégyen mindazoké akik bomlasztanák, a magyar munkát. Mert erről van szó és semmi másról,kedves barátom, aki olvasod e cikket. Ami engem személyesen vigasztal az annyi, hogy még erősebbek lettünk magyarságunkban és hitünkben, mert bizonyossá vált hogy ez a jövő záloga. Az eltébolyodott bárányt úgyis előbb-utóbb felfalják a farkasok vagy elpusztul az éhségtől, szomjúságtól.

Mi maradt még megírnivaló? Jó munkát továbbra is a magyar ügyben munkálkodóknak! Minden gondolkodó tagtársunknak szép nyarat és élményekben gazdag nyári szabadságot.

Üdvözlök mindenkit:
Molnár Gergely


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.