I. évfolyam. 2. szám 2000. július 1., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Lelki Gondozás


Áldás - Békeség Nt Uram és Asszonyom, Kedves Szolgatársaim!

Szolgálatunk múltját, tudtommal, országonkénti összefoglalóval ez ideig még sehol sem dolgozták föl. Nyilván egyetértesz, hogy ennek feldolgozásával tartozunk nem csak magunknak és jelenünknek, de hitvalló elődeinknek is. A másik változat a teljes nyomtalanság. A Magyar Reformátusok nyáron sorra kerülő IV. Világtalálkozójára kellet volna ezzel a munkával elkészülnünk, de kifutottunk az időből. Még is közreadtunk egy rövid képes beszámolót, amely várhatólag a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata kiadásában megjelenő emlékkötetben kap helyet, de honlapunkon már olvasható. Szándékom, hogy közzétegyük a Kárpát-medencén kívüli európai református lelki gondozás 2000-es körképét elsősorban a honlapunkon, ahol a számláló havonta 150 - 200 látogatót tart nyilván.

Ezért kérem szíves segítségedet Szolgálatunk történelmének megörökítésében és múltunk vázlatos összefoglalásában. Az alapanyag Hermán János Kolozsvárott, 1995-ben tartott, nagyszerű előadásának kézirata, amelyet a napokban kaptam meg, valamint Tóth Miklós 1992-ben írt rövid összefoglalója... Megkérlek hát, hogy küldj a gyülekezetetekről másfél - kétoldalas vázlatos összefoglalót (évszámokkal, nevekkel). Ez tájékoztasson a kezdetről - múltról - a fontosabb eseményekről és a jelenről, de a szolgálattevőről is. Az anyagot lehetőleg elektronikai - vagy olyan formában kérem, hogy azt azonnal használhassuk. Az sem baj, ha "foghíjas" és szerkesztői feldolgozást igényel. Felkérésemre Tar Károly Svédországban élő erdélyi író barátom vállalta ezt a munkát. A most a készülő tanulmány hiányt pótló kiadvány lesz: a teljesség igénye nélkül, csak példaként említem, hogy teljesen hiányzik a bécsi, bajorországi, észak-németországi, berlini, genfi, a cseh- és morvaországi, a balti térség stb magyar református (protestáns) lelki gondozásának múltja Atyafiúi tisztelettel.

Dr Békássy N Albert, világi elnök
Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat - NyEMRLSz
NyEMRLSz Honlap: http://nyemrlsz.ini.hu
Villámposta: albert.bekassy@pedi.lu.se

Mire jó a Malmői Lap?!

Előző lapszámunkban A Magyarországi Vitézi Rend malmői vezetősége a következő sorok közlésére kérte a szerkesztőt: Keressük Aranyos Leventét, aki 1956-os forradalom után Svédországba került. Aki tud róla jelentkezzen. Burányi Gyula olvasta ezeket a sorokat, és eszébe jutott régi jó barátja, aki tudomása szerint valóban itt él Svédországban. Sejtette, hogy hol melyik városkában. Nem volt rest elment a könyvtárba, kikereste Aranyos Levente telefonszámát, rögtön felhívta, és természetesen tájékoztatta a Vitézi Rend törzskapitányát. Ennyi az önmagában izgalmas történet. Nyilvánvaló, hogy a lap nélkül nehezebb lett volna összekötni a régi barátok közötti szálakat.New York-i levél
"Játszani is engedd...."?

"Így éltem eddig, ez itt a családom, ez pedig, amiért dolgozni, harcolni akarok."

Minden elférne egyetlen egyetlen ív papíron. És ez az egy ív papiros elegendő lehetne ahhoz, hogy akár egy kétszáz milliós ország elnököt válasszon. Ez az egy ív kézügyben, szem előtt kellene, hogy legyen. Olvasni manapság mindenki tud. Aki nem tud, az is néz tévét. A tévében pedig bemondanák, akár el is énekelnék a jobb sorsra érdemes elnökjelöltek szövegét. Ez az egyetlen ív helyettesíteni tudná a mostani hajcihőt. Az ádáz küzdelmet, és a vele való elposványosodást a pénzért. Nem kellene szüntelen kincstári mosollyal száz és ezer emberrel kezet fogni, megrémült, idegen kis kölyköket puszilgatni.

Emlékszem, a legutóbbi kampányban mennyire sajnáltam Bob Dollt . Nehezére esett ez a szüntelen színjátszás. Nagyon jó elnök lett volna, de "fellépései" sohasem sikerültek. Volt, aki tetszetősebben illegette magát és orrhosszal győzött. Az egy ív papiros ezt is kiküszöbölné. És nem kellene milliószámra irogatni, nap mint nap a kolduló leveleket.

Jó ideje már, hogy napi postám nagy részét az ilyen kolduló levelek teszik ki. Közismert emberektől, a legnagyobb politikai személyiségektől jönnek a csillagos, aranycirádás levelek. Hogyaztmondja: " legsürgősebben adj 1000 dollárt, vagy ötszázat, de legalább huszonötöt, mert ezt a választást meg kell nyernünk, mert biztosítani kell a kongresszusi többségünket, mert egyetlen perc a tévében 75.000 dollár!" Ezer és egy okot találnak a pénzkérésre, és a szegény választópolgár , a maga fontosságától meghatódva, borítékba rakja a maga kis huszonötösét...

Nemcsak velem történt meg, hogy a nagy segíteni akarásban, nem csak egyszer, csekélyke bankszámlám minuszba jutott. Mert, akinek sok van, az nem ad. Vagy ha ad, akar is valamit. És ez újra csak a szégyen-forrása annak, aki kap és a csalódottságé a választók számára. De, persze, az ember szeret játszani. Akkor is, ha felnőtt. Csakhogy ez túl költséges játék. És talán már nem is játék.
Höse Anna
Bölcsességtár

Közeledünk a harmadik évezredhez, amelyben a tudás- gazdagság jelentőségében megelőzi az anyagi java termelését... A hűbéri és polgári társadalmat az értelmiségi társadalom követi... Minden más terméknél gyorsabban nő az egy főre jutó szótermelés.
Konrád Györgyfelelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.