I. évfolyam. 2. szám 2000. július 1., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Viccgyűjtők Köre


•[Viccgyűjtők Köre]  •[Hirdetések

Rokonság
Ebédet visz apja után a mezőre a székely gyerek. Odaérve megkérdi:
- Édesapám, rokonunk nekünk a Kovács Gergő?
- Nem, fiam, nem rokonunk.
- Édesapám, biztos, hogy nem rokonunk?
- Biztos, ha mondom. De miért kérded?
- Csak, mert otthon fekszik az ágyban édesanyámmal.
- Hát akkor mégiscsak rokonunk, fiam.
Hazárdnak rendületlenül
A seriff három férfit hazárdjátékon kap, de mind a három váltig tagad.
- Esküszöl, hogy nem játszottál?!
- Esküszöm.
- Hát te?
- Én is esküszöm.
A seriff a harmadikhoz fordul:
- Hát te megesküszöl?
- Minek ide eskü? - ravaszkodik a harmadik. - Hát lehet egyedül hazárdot játszani?
Konyakos tej
Autóbaleset éri a gazdag vállalkozót. A közeli téesz dolgozói térítik magához, konyakos tejet töltve a szájába. Amikor az utolsó kortyot is lenyelte, a vállalkozó kinyitja a szemét és fölül.
- Kié ez a tehén? Ötszázezret adok érte.
Mentő ötlet
Levágja a fűrészgép a skót munkás karját. Az orvos azonnal kórházba akarja szállíttatni, de a skót még aléltan is makacskodik:
- Addig nem megyek - jajgat -, amíg a karomat meg nem találom a fűrészporban.
Keresik mindenütt, hiába Végül az orvosnak mentő ötlete támad. Letesz a fűrészpor szélére egy pennyt. Abban a pillanatban kinyúlik a fűrészporból a skót levágott keze.
Kalapkúra
- Retek tegnap részegen ráült a kocsmában az új kalapomra...
- Na, képzelem, most aztán jól nézhet ki...
- Meghiszem azt! Kiesett három foga...
Az oroszlán és a bárány
Két artista beszélget.
- Szenzációs számom van. Évekkel ezelőtt idomítottam egy oroszlánt meg egy bárányt, és együtt léptetem fel őket...
- Fantasztikus! És nem történt még baja soha?
- Baj nem. Csak néha vennem kell egy másik bárányt.
Az asszony verve jó
Hazamegy szolgálatból a rendőr, kinyitja a hűtőszekrény szekrény ajtaját. Aztán jól elveri a feleségét. Másnap az asszony teletömi minden finomsággal a hűtőt, de a rendőr megint elveri. Harmadnap sört, bort, pezsgőt is rak az asszony a hűtőbe, de megint verést kap. Az asszony kétségbeesetten kérdi:
- Mondd meg, miért versz állandóan?
- Mert mindig égve felejted a hűtőben a villanyt!

Gratulálok
A szegény Lefkovicsnak fia született. A névadásra meghívja barátait.
- Ha megérkeztek - mondja -, csak kopogjatok erősen a lábatokkal az ajtón!
- Miért a lábunkkal?
- Hogyhogy miért? Hát csak nem fogtok üres kézzel jönni?
Őszinte válasz
Disszidálni szeretne a cigány. éppen lopakodik át a határon, amikor felkapcsolják a reflektorokat, a határoz észreveszi, és odaszól neki:
- Hová mész, cigány?
A cigány megáll, visszaszól:
- Most má sehova!
Hopp egy légy!
A bíró kihallgatja Padlizsánt.
- Maga ellen az a vád, hogy megölte az anyósát. Miért tette?
- A feleségem kért rá...
- Hogy mondhat ilyet? Szégyellje magát!
Hiszen a felesége imádta az édesanyját!
- Igaz, bíró úr, de mielőtt aznap elment, azt mondta nekem: "Lajos, ha a mamát alvás közben egy légy zavarja, ne keltsd fel, hanem üsd agyon!!!"
Nyugszik a csendes lepedőben
Kaport kórházba szállítják, s egy hatalmas kórteremben helyezik el. Elszörnyedve tapasztalja, hogy az éjszaka folyamán több beteget is kivisznek a szobából, fehér lepedővel letakarva, holtan. Reggel a nagyvizitnél felháborodottan reklamál.
- Főorvos úr, miért nem jelölnek ki a haldoklóknak egy külön kórtermet? Mire a főorvos:
- Röhögni fog Kapor úr! Ez az.
Hálókocsiban
A hálókocsi folyosóján, éjszaka.
- Ka... ka... kalauz úr, me... merre v... v... van a klo... klo... klozet?
- I... itt mi... mi... mindjárt jo... jobbra te... tessék...
- Kö... köszönöm, már ne... nem fo... fontos.
A börtöncellában
Együtt ül a narkós, a tűzoltó és a szadista.
A narkós: - De jó lenne egy marihuánás cigarettát elszívni...
A tűzoltó: - Azután eloltani!
A szadista: - A homlokodon!felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.