51. évfolyam, 2005. 1. szám
Archívum

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Társadalomelméleti Gyűjteménye

LACZKÓ Sándor

 

 

Gyűjteményünket 1985-ben az akkor még József Attila Tudományegyetem (JATE) Bölcsészettudományi Karának néhány fiatal oktatója és hallgatója hozta létre azzal a céllal, hogy a Magyarország, valamint Közép- és Délkelet-Európa 20. századi történetét érintő társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák, emigráns és szamizdat kiadványok, kéziratok, kéziratos fordítások, memoárok és kutatási háttéranyagok (stb.) másutt elérhetetlen dokumentumainak gyűjtésével elősegítsék a szakirányú egyetemi oktatást. (1985 és 1989 között minden bizonnyal e Társadalomelméleti Gyűjtemény volt az egyetlen hely az országban, ahol egyetemi hallgatók legálisan olvashattak "emigráns" és "szamizdat" kiadványokat.) A közép- és délkelet-európai országokban lezajlott rendszerváltásokat követően a Gyűjtemény profilja jelentősen átalakult. Ettől kezdődően a könyvtári funkciók teljesítése mellett elsősorban Közép- és Délkelet Európa 20. századi történetének és jelenének, valamint a határokon túli magyar kisebbség történetének és jelenének a dokumentálását és kutatását, továbbá a vonatkozó társadalomelméleti, politika- és eszmetörténeti (recepciótörténeti) dokumentumok és információs források (szakkönyvek, hagyatéki anyagok, folyóiratok, stb.) gyűjtését, feldolgozását, illetve nyilvános elérhetőségük biztosítását, valamint kiadását tekinti feladatának.

A Közép- és Délkelet-Európa 20. századi történetére és a régió kisebbségi problematikájára koncentráló Gyűjtemény célja kettős: az egyetemen zajló régió- és kisebbségtörténeti jellegű szakirányú oktatás, valamint a tudományos igényű kutatómunka elősegítése és háttérbázisának biztosítása. Mint különgyűjtemény és kutatóhely elsősorban a speciális igények kielégítésére hivatott.

 

A Társadalomelméleti Gyűjtemény állománya és feltárása

A Gyűjtemény 1994-től a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára (SZTE EK) különgyűjteményeként működik, ám az egyetemen kívüli nyilvánosság számára is hozzáférhető. Az állomány gyarapítása és feldolgozása folyamatos, jelenleg mintegy 8500 tétel dokumentum található az állományban, nagyrészt nyomtatott formában hozzáférhetetlen dokumentumok, kéziratok és hagyatéki anyagok, illetve magyar, román, szerb és angol nyelvű szakirodalom. Emellett megtalálható az intézményben szinte valamennyi, határokon túli magyar nyelvű periodika és hazai kisebbségi témájú szakfolyóirat, továbbá néhány fontos szerb, horvát, román, angol és német nyelvű szaklap. A Gyűjtemény állományának nagyobbik hányada (kéziratok, egyedi kiadványok, "emigráns" és "szamizdat" kiadványok, periodikák, stb.) csak helyben olvasható, míg a szakkönyvek jórészt kölcsönözhetőek.

A Gyűjtemény állományának adatait az SZTE EK Corvina katalógusa tartalmazza. Emellett önálló (és folyamatosan fejlesztett) elektronikus katalógusa is lehetővé teszi a szerző, cím, tárgyszó és kulcsszó alapján történő tájékozódást:
http://brs.bibl.u-szeged.hu/cgi-bin-akos/brs.pl?dbname=DOKT

 

Az állománygyarapítás tematikai egységei

Mint látható, a Gyűjtemény speciális állománnyal, illetve gyűjtőkörrel, s ennek megfelelően kialakított gyűjtési hálózattal rendelkezik, amely feltételezi egy, a határokon átívelő intézményes kapcsolatrendszer kiépítését és működtetését. A Gyűjtemény hagyományosan jó kapcsolatokat ápol több hazai és határokon túli magyar intézménnyel (pl. Teleki László Intézet, Budapest; Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár; Fórum Intézet, Galánta; Jakabffy Elemér Dokumentációs Könyvtár, Kolozsvár stb.), illetve nyugat-európai kisebbségkutató intézettel, (Minority Rights Group - London), amely partneri kapcsolatok kiadvány- és információcsere, valamint kutatási programok kölcsönös támogatása tekintetében jól kamatoznak.

 

A Gyűjtemény önálló kutatási/fejlesztési programjai

A gyűjteményi funkciók teljesítése mellett (együttműködve több hazai és határokon túli intézménnyel) az alábbi önálló kutatási/fejlesztési programok megvalósításán dolgozunk:

 

A Gyűjtemény honlapja
http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/

Honlapunk amellett, hogy bemutatja az intézmény tevékenységét, a régió- és kisebbségtörténettel, a határokon túli magyar kisebbséggel, valamint az eszme- és recepciótörténettel foglalkozó kutatók számára megkönnyíti a szakirodalmi tájékozódást, s elérhetővé teszi a térség társadalmaival, etnikumaival, történelmével és kultúrájával kapcsolatos jelentősebb hálózati információs forrásokat. A honlapon kiemelten szerepelnek a Gyűjtemény égisze alatt elkészült, s a régió- és kisebbségtörténeti kutatások szempontjából releváns elektronikus szakirodalmi adatbázisok, szakbibliográfiák és repertóriumok. A Gyűjtemény (és munkatársai) kiadásában megjelent kötetek és tanulmányok szövegállományai, illetve egy bőséges linkgyűjtemény (kisebbségi intézmények és sajtó stb.) ugyancsak elősegítik a tájékozódást. A Gyűjtemény munkatársai a honlap folyamatos fejlesztését, ezáltal a régió- és kisebbségtörténettel foglalkozó kutatók munkájának megkönnyítését egyik legfontosabb feladatuknak tekintik.

A Gyűjtemény kiadásában, illetve munkatársai közreműködésével megjelentetett kötetek

A Gyűjtemény fordítói műhelyében elkészített kéziratban lévő magyar nyelvű fordítások1:

 

A Gyűjtemény szakirodalmi adatbázisokat létrehozó munkaprogramjának keretei közt elkészült kronológiák, tematikus szakbibliográfiák és repertóriumok2:

http://brs.bibl.u-szeged.hu/cgi-bin-akos/brs.pl?dbname=FILO (Az adatbázis az 1881 és 2000 között magyar nyelven megjelent mintegy 28 000 filozó- fiai publikáció bibliográfiai adatait tartalmazza, s lehetővé teszi a szerző, cím, tárgy- és kulcsszó szerinti tájékozódást.)

 

A Gyűjtemény által kínált szolgáltatások:

A Gyűjtemény működésével elő kívánja segíteni a régió- és kisebbségtörténeti, illetve az eszme- és recepciótörténeti kutatásokat, a régión belüli szakmai és kulturális információáramlást, valamint a határokon túli magyar társadalomtudományi intézmények közötti együttműködést. Ennek megfelelően a gyűjteményi munka lényeges elemét képezi a határokon túli magyar kisebbség kutatói műhelyeivel történő folyamatos kapcsolattartás, a határokon túli (részképzéses) hallgatók és kutatók rendszeres fogadása, tanulmányaik és kutatásaik szakmai támogatása, illetve vendégelőadók rendszeres meghívása, előadások, előadássorozatok szervezése.

A Társadalomelméleti Gyűjtemény mint különgyűjtemény 2004 decemberében beköltözött és integrálódott az SZTE Egyetemi Könyvtár nemrégiben megnyílt új intézményébe, az SZTE Tanulmányi és Információs Központjába. Az integrálódás - a nagyobb szervezeti egység működéséhez való alkalmazkodás mellett - a Gyűjtemény lehetőségeinek a tágulását és működési feltételeinek a javulását jelenti.

Mindezek alapján tisztelettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe az SZTE Egyetemi Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjteményét.

 

Jegyzetek

  1. A kéziratos fordítások megtalálhatóak a Gyűjtemény állományában.

  2. A kronológiák, szakirodalmi bibliográfiák és repertóriumok szövegállományai, illetve az elektronikus szakirodalmi adatbázisok elérhetőek a Gyűjtemény honlapján.

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek