38. évfolyam, 1992. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

394
396

 

 

SZENTE Ferenc
A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 1.

399

Rezümé

Teljes cikk

TÓSZEGI Zsuzsanna
Elképzelések a Nemzeti Periodika Adatbázis fejlesztésére

403

Rezümé

Teljes cikk

KARÁCSONYI Rózsa
A könyvtárközi kölcsönzésről

415

Rezümé

Teljes cikk

KÜRTI Lászlóné
A közvetlen nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés kérdései

419

Rezümé

Teljes cikk

PALLÓSINÉ TOLDI Márta
A könyvtárközi kölcsönzés finanszírozása
420

Rezümé

Teljes cikk

KÉGLI Ferenc
A kurrens országos hírlaprepertórium esélyei
421

Rezümé

Teljes cikk

CSEPREGI Klára
Konfliktusok, konfliktushelyzetek az Országos Széchényi Könyvtárban
429 Rezümé Teljes cikk

KOVÁCS Katalin
A Könyvtári Figyelő - ahogy ötven olvasója látja

440 Rezümé Teljes cikk
DARÁNYI Sándor
A törzs és az ágak 2.
Horváth Tibor kandidátusi értekezésének bemutatása

445

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

DOMOKOS Miklósné
Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyvtárakban. Szemle

453

 

Teljes cikk

BERRY, Peter
A belső kommunikáció
(Ford.: Tomcsányi Zsuzsanna)

460

 

Teljes cikk

PENNIMAN, W. David
NIT'91 Válogatás a Budapesti konferencia előadásaiból 2.
Az információszolgáltatás stratégiájának kialakítása a technológiai környezetben
(Ford.: Orbán Éva)

473

 

 

HENRIKSEN, Petter
Információ-tektonika
Új kulcsfontosságú ismeretterület az információtechnológiában
(Ford.: Orbán Éva)

479

 

 

Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés: alapelvek és végrehajtási irányelvek (1978) - jelentősen átdolgozott változat 1987
(Ford.: Kürti Lászlóné)

486   Teljes cikk

IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Iroda
(Ford.: Kürti Lászlóné)

491   Teljes cikk

PLAISTER, Jean
ION kísérleti program
Európai könyvtári hálózatok kísérleti programja gépi könyvtárközi kölcsönzés kialakítására
(Töm.: Kürti Lászlóné)

494

 

 

FLANDERS, Bruce L.
Barbárok a kapuknál: a szellemi tulajdon válsága
(Töm.: Novák István)

499    

HYAMS, Monty
Hogyan lehet egy állandóan változó környezetben pénzt keresni?
(Töm.: Kovács Mária)

501

 

 

KÖNYVSZEMLE

Számitógépesítünk
BOWDEN, David - BLAKEMAN, Karen: Going automated: Implementing and using information technology in special libraries and information units
(Ism.: Kovács Lászlóné)

503

Rezümé

Teljes cikk

JANET: Számítógépes hálózat az angliai felsőoktatási könyvtári hálózatok között
STONE, Peter: JANET: a report on its use for libraries
(Ism.: Mader Béla)
504    
CD-ROM lokális hálózatban: felhasználói kézikönyv
CD-ROM local area networks: A user's guide
(Ism.: Tószegi Zsuzsanna)
510    

A könyvtár finanszírozása és marketingje
LEEBURGER, Benedict A.: Promoting and marketing the library
(Ism.: Fazokas Eszter)

515

 

 

Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtára Könyvtári és tájékoztatási tézauruszának 3. kiadása
Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. Összeáll. az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkaközössége
(Ism.: Kövendi Dénes)

517

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

521

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

526

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

540

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

547

Tájékoztatási rendszerek

 

567

Vezetés, irányítás

 

571

Felhasználók és használat

 

578

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

580

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

584

Kapcsolódó területek  

588

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek