a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kül-Világ4. évf., 2007/2.

Tartalom

Tanulmányok

 • Gazdik Gyula :

  A tanulmány a palesztinai iszlámista csoportok történetének korai időszakát vizsgálja. A történelmi aspektusok mellett e korszak bemutatása sok vonatkozásban hozzájárul napjaink folyamatainak jobb megértéséhez.

  Az itteni iszlámista csoportok fejlődésére az egyiptomi Muzulmán Testvérek gyakoroltak döntő befolyást. E szerveződés ideológiájának, térségbeli szerepének felvázolása után az elemzés részletesen kitér az 1948-as és 1967-es arab-izraeli háborúknak a téma szempontjából fontos kihatásaira. Bemutatja a hetvenes években békés utat követő palesztinai Muzulmán Testvérek növekvő befolyásának okait. Az addigi irányvonalban az iráni iszlám forradalom és az 1982-es libanoni háború nyomán történt változás. Az aktivista stratégiát szorgalmazó csoportok erősödését mutatta az Iszlám Dzsihád, majd az intifada 1987 végi kirobbanása után a Hamász létrejötte. A tanulmány befejező része a PFSZ Nemzeti Chartájával összehasonlítva elemzi a Hamász 1988-as Chartáját.

  A szerzőről: Gazdik Gyula az ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszékének docense, posztgraduális tanulmányait Moszkvában, Brüsszelben és Bradfordban végezte. Szűkebb kutatási területei: a közel-keleti térség 19-20. századi története, a közel-keleti politikai rendszerek sajátosságai, Magyarország és a közel-keleti államok diplomáciai kapcsolatai, a politikai iszlám. Az utóbbi években megjelent publikációi elsősorban a közel-keleti rendezési folyamattal, az izraeli pártrendszerrel, s a térség biztonságpolitikájával foglalkoztak.

 • Hudecz Gergely :
  Demokrácia és demokratizálódás [171.74 kB - PDF]EPA-00039-00012-0020

  A tanulmány az ókortól kiindulva vizsgálja a demokrácia-elméletek modernkori megjelenését, bemutatja a klasszikus iskolákat, majd részletesen ismerteti a hidegháború vége felé kibontakozó tranzitológiai irodalmat és annak alapvető fogalmi készletét, illetve eszköztárát. Ezt követően azt vizsgálja, hogyan lehet úgy empirikus alapot szolgáltatni az elméleti kutatáshoz, hogy ki lehessen kerülni az erősen átpolitizált és gyakran parttalannak tűnő vitát a demokrácia kulturális meghatározottságáról.

  A szerzőről: Hudecz Gergely a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusza, és a Budapest Economics kutatóintézet munkatársa. Jelen tanulmány elkészítéséhez az oxfordi Nuffield College-ban végzett kutatómunkát. PhD disszertációjának témája a tranzitológiai elméletek alkalmazhatóságának vizsgálata Marokkó esetében.

 • Háda Béla :
  A Srí Lanká-i polgárháború történeti gyökerei [202.06 kB - PDF]EPA-00039-00012-0030

  A Srí Lanká-i polgárháború egyike korunk legkevésbé ismert fegyveres konfliktusainak. A küzdő felek, a tamilok és szingalézek ellentétei igen régi időkre tekintenek vissza. A tanulmány számba veszi a két nemzet konfliktusának okait, mely tulajdonképpen a sziget ókori benépesítésének időszakában lángolt fel először, jelenkori perspektívájában azonban a brit gyarmati időkben gyökeredzik. Kronológiai láncra felfűzve kerül bemutatásra a sziget népeinek eredete, és ezzel párhuzamosan az eseménysorozat, mely a gyarmati adminisztráció politikai gyakorlatától a szuverén Srí Lanká kormányainak törekvésein át a tamilok egy részének radikalizálódásáig elvezetett a társadalom végletes, nyílt háborúvá fajuló szakadásához.

  A szerzőről: Háda Béla az ELTE történelem-politológia szakos hallgatója, kutatási területe az Indiai-óceán északi térségének válsággócai, valamint a biztonság- és védelempolitika.

Könyvismertetés