a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kül-VilágII. évfolyam, 2005/2-3.

Tartalom

Tanulmányok

 • Ablaka Gergely :

  "Előadásom témájául az Amerikai Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság hétköznapinak nem mondható kapcsolatát választottam. Napjaink eseményeinek hatására az amerikai-iráni kapcsolatrendszer egyre többször kerül a nemzetközi figyelem középpontjába. A kérdés tárgyalása ezért mindenképpen hasznos lehet.

  Előadásomban megkísérlem bemutatni, hogy miként alakult 2001. szeptember 11. után Washington és Teherán viszonya. A terrorcselekményeket követően kialakult helyzet ismertetésében ki kívánok térni a terrorizmus elleni háború afganisztáni és iraki állomásaira, az Iránt a "gonosz tengelyéhez" soroló amerikai elnöki beszédre, valamint a terrorizmus és a nukleáris fegyverkezés iráni problémájára, miután ezek mind-mind jelentősen befolyásolják az amerikai-iráni kapcsolatok alakulását.

  Végül az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság viszonyának jövőbeli alakulásáról ejtenék néhány szót, bemutatva a két fél kapcsolatának lehetséges és elképzelhető forgatókönyveit."

  A szerzőről: Ablaka Gergely az ELTE-ÁJK Politikatudományi Doktori Képzésének hallgatója. Kutatási témája az Iráni Iszlám Köztársaság külpolitikájának alakulása 1979-től napjainkig, különös tekintettel a 2001. szeptember 11. utáni időszakra. Az iráni külpolitika mellett részletesen foglalkozik az iráni belpolitika alakulásával, valamint a Perzsa-öböl térségének politikai rendszereivel illetve a terrorizmus problémakörét, annak is elsősorban az Iránt érintő kérdéseit.

 • Paragi Beáta :
  A palesztínai arabok nemzeti identitásának fejlődése [197.17 kB - PDF]EPA-00039-00006-0030

  Egy szuverén állam létrehozásának és fenntartásának meghatározó eleme az azt alkotó lakosság identitása. Bár az utóbbi négy év eseményei kedvezőtlen hatást gyakorolnak a palesztin állam létrehozására, az 1990-es években kibontakozó oslói békefolyamat komoly reményeket ébresztett e téren.

  A dolgozat középpontjában annak a kérdéskörnek a bemutatása áll, hogy az önálló állam iránti igény megfogalmazódása szempontjából mérföldkőnek számító 1960-70-es években mely események, folyamatok gyakoroltak hatást a palesztin nemzeti tudat alakulására, milyen eredményekre vezetett annak megerősödése, egyáltalán mely tényezők határozzák meg a palesztinai arabok identitását.

  A szerzőről: Paragi Beáta a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének másodéves PhD hallgatója volt az előadás megtartásának idején, kutatási területe az arab-izraeli konfliktus. A tanulmány nyomtatott formában a Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában (szerk. N. Rózsa Erzsébet) című kötetben, a Teleki László Alapítvány gondozásában 2004-ben jelent meg.

 • Prantner Zoltán :

  Az 1960-as évek elején függetlenségi harc robbant ki az addig brit megszállás alatt álló Dél-Arábia felszabadítására. 1967-re már bizonyossá vált, hogy Nagy-Britannia feladja a térségben addig betöltött pozícióit, kérdéses volt azonban, hogy a létrejövő Dél-Jemeni Népi Köztársaság vezető pozícióit az egymással gyakorlatilag polgárháborút folytató NLF, vagy FLOSY fogja megszerezni.

  A tanulmány célja, hogy bemutassa ezt a harcot az 1967. november 30-i függetlenség elnyerését megelőző hónapokban.

  A szerzőről: Prantner Zoltán az előadás megtartásának idején a Szegedi Tudományegyetem Mediterrán Tanulmányok Központjának elsőéves PhD-hallgatója volt. Kutatási területe a jemeni-magyar kapcsolatok története.

 • Speidl Bianka :

  A mártíromság, mint politikai fegyver értelmezése és megítélése körül az arab világban is óriási viták dúlnak. A közel-keleti konfliktus-sorozat történetében először a Hezbollah aktivistái hajtottak végre öngyilkos merényleteket. E szervezet politikai sikerei, és síita gyökerei miatt megkülönböztetett figyelmet érdemel. A tanulmányban a mozgalom ideológiájának teológiai gyökerei, a síita-szunnita mártír-tudat különbségei valamint a síita doktrinák újraértelmezése kerül bemutatásra.

  A szerzőről: Speidl Bianka az előadás elhangzásának idején a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első éves PhD-hallgatója volt. A tanulmány az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének ősszel kiadásra kerülő évkönyvében fog megjelenni.

 • Tóth Gergely :
  Irak tömegpusztítófegyver-programjai (1973-1991) [155.84 kB - PDF]EPA-00039-00006-0060

  A 2003-as Öböl-háború előtt sokat hallhattunk Irak tömegpusztító fegyvereiről, illetve az elmúlt majd' másfél évtizedben is rendszeresen fel-felbukkantak a hírekben új információk ezekkel a programokkal kapcsolatban. A tizenöt év erőfeszítései ellenére továbbra is sok homályos részlet maradt - és valószínű, hogy ezek már homályban is maradnak. Mégis, érdemes áttekintenünk azt, amit tudunk, ugyanis így érdekes betekintést nyerhetünk egy regionális hatalmi pozícióra törő hatalom gondolkodásába, illetve az általa bejárt útra.

  A szerzőről: Tóth Gergely az előadás elhangzásának idején az ELTE-ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék harmadéves PhD hallgatója volt.

Könyvismertetés