Andor László - Tálas Péter - Valki László: Irak - Háborúra ítélve
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 318 oldal, tartalomjegyzékkel és kronológiával

A Zrínyi Kiadó új, már a megjelenésekor is élénk érdeklődéssel fogadott új kiadványa sok szempontból beváltani látszik a hozzá fűzött reményeket. Egyrészt remekül illik a kiadó által néhány éve felvállalt új irányvonalba, melynek lényege, hogy az érdeklődő közönség alapos szakmai munkával előkészített és igényesen kivitelezett, tartalmas műveket vehessen kézbe. Másrészt a könyv mindenképpen hiánypótlónak tekinthető: Magyarországon az elmúlt időszakban nem jelent meg olyan kiadvány, ami átfogó jelleggel mutatta volna be az Irak ellen indított amerikai háború előzményeit, az azt övező kül- és belpolitikai huzavonákat.

A könyv részletesen elemzi az amerikai belpolitika hozzáállását a kérdéshez, ezen belül átfogó jelleggel mutatja be a neokonzervatív szellemi irányzatot is, ám ezen túlmenően kimerítően foglalkozik az iraki Szaddám-rezsim és az iraki olajkészletek lehetséges felhasználásának kérdéseivel is. Ugyanakkor nem elégszik meg csupán a szembenálló felek bemutatásával, hanem - tekintettel a háború lehetséges nemzetközi hatásaira - egy szélesebb kitekintést is nyújt. Az Irak ellen indítandó háború előjelei régóta megfigyelhetőek voltak, melyekre a nemzetközi politikai élet jelentős szereplői a maguk módján már jó előre reagáltak, melyekben sokszor nem csak az európai-amerikai viszony időnkénti feszültsége, hanem az Európán belüli ellentétek is látványosan megmutatkoztak.

A kötet szerzői jól ismert és szakmai körökben vitathatatlanul elismert szakértők, akik neve garancia lehet arra, hogy a mű nem egyfajta politikai programtermék, hanem professzionális elemzés, melyet alátámaszt a rendkívül alapos hivatkozások rendszere is, a helyenként az áttekinthetőség kedvéért táblázatokba foglalt információk, illetve a könyv végén található részletes kronológia, melyek mind alkalmasak arra is, hogy a téma iránt érdeklődő olvasó további kutatásaihoz segítséget nyújtsanak.

A mű kivitelezése is rendkívül jól sikerült, tipográfiája szép, öröm kézbe venni. Javaslom is mindenkinek, aki többet szeretne tudni e háború okairól, hátteréről, hogy bátran vegye kézbe.

Lattmann Tamás