I. évfolyam
2004/1.

Valki László:
Beköszöntő

Benkes Mihály István:
A kongói válság történeti gyökerei - a mobutizmus politikai hagyatéka

    A tanulmány áttekintést ad a huszadik századi kongói történelemről, melynek ismerete elengedhetetlen a jelen politikai eseményeinek, a kialakult válsághelyzet megértéséhez. A tanulmányban kiemelt helyet kap a "kongói betegség" kiváltó okainak vizsgálata, és ezen belül a mobutizmus politikai rendszerének elemzése.

Lattmann Tamás:
Hadijog-sértések az iraki háborúban, és a felelősségre vonás lehetőségei,
avagy szilárd lábon áll-e a hadijog, vagy szilárdan hadilábon állunk a joggal?

    A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei által Irak ellen 2003 tavaszán megindított hadműveletek során milyen esetekben sérült a nemzetközi hadijog, és hogy az ilyen és hasonló cselekményekért milyen fórumok előtt lehetséges a felelősségre vonás.

Wagner Péter:
Káosz és a belpolitikai rendezés kérdőjelei a poszt-Szaddám Irakban

    A tanulmány az iraki politikai átmenet legfontosabb aspektusait vizsgálja meg, az Ideiglenes Koalíciós Hatóság (CPA) és az Iraki Kormányzótanács (IGC) létrejöttének és működésének körülményeit, a belső erőviszonyokat, valamint kitér a legfrissebb hatalomátadási tervek tartalmára és az iraki kormányra is.

Paragi Beáta:
A palesztin gazdaság főbb jellemzői és az intifada gazdasági hatása

    A palesztin gazdaság általános jellemzőinek rövid ismertetését követően a tanulmány bemutatja a második intifada gazdaságra gyakorolt hatásának okait és következményeit, különös tekintettel a főbb gazdasági ágazatok helyzetére és a Palesztin Hatóság fontosabb bevételeinek és kiadásainak alakulására.

Tóth Gergely:
A európai biztonságpolitika folyamatának elemzése

    A tanulmány áttekinti a transz-atlanti biztonság- és védelempolitika legutóbbi egy évtizedét, különös hangsúlyt fektetve az Európában az 1990-es évek végén lejátszódott változásokra, amelyek megnyitották az utat egy működőképes uniós biztonságpolitika kifejlesztésének irányába.

Manyasz Róbert:
Edward W. Said (1935-2003) és az Orientalizmus (könyvismertetés és nekrológ)