1
Ezt tette például Polgár László, a három sakkfenomén édesapja is, aki az otthoni tanítás terén szerzett tapasztalatairól beszámolt a Farkas Endrével közösen készített Nevelj zsenit című könyvében (Interart, 1989).
2
Lásd Beszéljünk a házi feladatról! Új Pedagógiai Szemle, 2003. 9. sz.
3
Lásd Tanulás „árnyékban”, avagy az oktatási második gazdaság működése. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 4. sz.
4
Lásd Erőszak az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4. sz.
5
Lásd Az iskolai terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle, 2003. 9. sz.
6
Lásd Diagnózis az iskoláról. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz.
7
Lásd Az oktatás alkonya? Vagy a nevelés vége? Új Pedagógiai Szemle, 2005. 11. sz.
8
Lásd „Lessons in Danger.” International Conference on School Safety. 2003, Párizs.
9
Lásd Program a korszerű, kényelmes és hatékony iskolaépületekért. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 12. sz.
10
Mindkét példával kapcsolatban lásd Rachel Cohen munkáit, aki a korai olvasástanítás elkötelezettje. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 11. sz.
11
Amanda Petrie: Home Education in Europe and the Implementation of Changes to the Law. International Review of Education, 2001. September.
12
Lásd például Eurydice: Private education in the European Union 2000.
13
National Home Education Research Institute 2001.
14
Roland Meighan: Home-based Education Effectiveness Research and Some of its Implications. Educational Review, 1995. 3. sz.
15
Encyclopedia of Education. Second Edition 2003. Editor in Chief: James W. Guthrie.
16
Lásd Julia Webb: The Outcomes of Home-based Education: employment and other issues. Educational Review, 1989. 2. sz. Special Issue: „Parents and Education”.
17
Lásd S. Lowden: Education Otherwise. Educational Review, 1989. 2. sz.
18
Christian W. Beck: Home-Schooling and Future Education in Norway. European Education.Issues and studies, 2002. 2 sz.
19
David N. Plank: Understanding Demand for Schooling. Lásd Az oktatás jövője – a jövő oktatása. Új Pedagógiai Szemle, 2006. 4. sz.
20
M. Mayberry: Home-based Education in the USA: demographics, motivations and educational implications. Educational Review, 1995. 3. sz.
21
Patricia Knox: Home-based Education: an alternative approach to „school phobia”. Edcational Review, 1989. 2. sz. Special Issues.
22
Lásd International Review of Education, 2001. Sept.
23
Lásd Educational Review, 1989. 2. sz.
24
World-wide Education Service of the Parents’ National Education Union.
25
1842–1927.
26
Iskolai kudarcok. Stratégiák gyermekeknek és tanároknak azon kudarcok elkerülésére, amelyek fő oka a kudarctól való félelem. Fordította: Kállai Tibor. Gondolat Kiadó, 1991.
27
Teach your Own (Taníts magad!) 1982; The Underachievable School (A teljesítésre képtelen iskola) 2005.
28
Roland Meighan: Home-based Education. Effectiveness Research and Some of its Implications. Educational Review, 1995. 3. sz.
29
Raymond Moore, cím nélkül.
30
IDEC-konferencia Tokióban 2000.
31
Julia Webb, Educational Review, 1989. 2. sz.
32
Catharine Luke: Home Schooling: Learning from Dissent. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 2003. 4. sz.
33
Christian W. Beck: Home Schooling and Future Education in Norway. European Education, 2002. 2. sz.