1
A „fejlődés” szó nem adja vissza teljesen az eredeti fogalom jelentését, hiszen a fogalom inkább valamilyen állapot „fenntartására” (tehát nem a „fejlődésre”) vonatkozik. Mára mégis elterjedtté vált a „fenntartható fejlődés” fogalma mint olyan feltételrendszeré, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedék számára saját szükségleteik kielégítését.
2
Ilyen például a Független Ökológiai Központ Alapítvány honlapján letölthető számítási útmutató. http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv → Ökológiailábnyom-számítás Mathis Wackernagel módszerével.
3
Az említett nyomtatvány elérhető a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület honlapján. http://www.kovet.hu