1
A Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete vezetőinek közös levele az oktatási miniszterhez. 2002. szeptember 11. http://www.magyartanarok.freeweb.hu/hirharang4.html
2
Tüntetés a ponthatárok ellen. Népszabadság, 2005. augusztus 6.
3
Vakrepülést tervezünk. Népszabadság, 2005. március 23.
4
Meglepte a diákokat az emelt szintű érettségi. Origo, 2004. május 18.
5
Zűrzavar a kétszintű érettségi körül. Kisalföld, 2005. február 9. http://www.kisalfold.hu/cikk.php?id=182&cid=124651
6
Bajzák Erzsébet – M. Eszter: Én veletek vagyok mindennap – a kétszintű érettségin is! Új ember, 2005. május 15.
7
A Leőwey Klára Gimnáziuum tájékoztatója. Pécs, 2004. szeptember 15. http://w3.enternet.hu/szekers/40kerdes.htm
8
Népszabadság, 2005. augusztus 31.
9
Fomin, V. – Keil, T. – Lyytinen, K.: Theorizing about Standardization: Integrating Fragments of Process Theory in Light of Telecommunication Standardization Wars. Sprouts: Working Papers on Information Environments. Systems and Organizations, Vol 3, 2003, Winter. http://weatherhead.cwru.edu/sprouts/2003/030102.pdf
10
Cresswell, Mike: The Role of Public Examinations in Defining and Monitoring Standards. In Goldstein, H. – Heath, A. (ed.): Educational Standards. Proceedings of the British Academy. Oxford University Press. 2000. p. 82.
11
A Google 2005 szeptemberében 8680 találatot jelzett a „standards wars” fogalomra.
12
H. Wu: The 1997 mathematics standards war in California. University of California Berkeley, http://math.berkeley.edu/~wu/Standards3.pdf
13
Érdemes megjegyezni, hogy az angol nyelvben a standard egyszerre jelent követendő mintát és színvonalat, és ez remekül mutatja annak a jelenségnek vagy folyamatnak a komplexitását, amit a standardizálás szó jelöl.
14
Sabel, Charles F.: A Quiet Revolution of Democratic Governance: Towards Democratic Experimentalism. In Governance in the 21st century. OECD, Paris, 2001, 121–148.
15
Tom Bentley: Governance as learning: the challenge of democracy. Demos, London, 2003.
16
European governance. A White Paper. European Commission, Brussels, 2001.
17
Erről részletesebben lásd A ’politikai tanulás’ (policy learning) és az oktatási rendszerek fejlődése című előadásomat. Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya Kozma Tamás 60. születésnapjára szervezett konferenciája, Budapest, 2004. október 14. http://www.oki.hu/halasz/download/Kozma%20konferencia%20(2004.10.14).ppt
18
Senge, Peter: The Fifth Discipline. The Art and Practice of The Learning Organisation. Randomhouse, London, 1999.