1
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 50. o.
2
Szabó Balázs Gábor (szerk.): Az iskolai kudarc leküzdése: kihívás az európai építkezési folyamat számára. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 12. sz. 118–127. o.
3
Csapó Benő (szerk.): i. m. 88. o.
4
M. Nádasi Mária: Az osztályozásról történeti és összehasonlító pedagógiai szempontból. In Készülünk a vizsgáztatásra. Korona Kiadó Kft., Budapest, 2000, 48. o.
5
Csapó Benő (szerk.): i. m. Utószó, 330. o.
6
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest, 1997
7
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 275. o.
8
Csapó Benő (szerk.): i. m. 38. o.
9
Horváth Zsuzsanna: Reflexiók a tanórai értékelésről. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz. 53. o.
10
Nagy József (1976): Standardizált készségmérő tesztek. Szeged, 198–201. o.
11
Radó Péter: Társadalmi kohézió és oktatáspolitika. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 2. sz.
12
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. 275–276. o.
13
Alaistair Walker: Assessment and Evaluation of Cross-curricular Themes. In Cross-curricular Themes. Conference Proceedings. Brussels, 2001, 54–58. o.
14
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 273. o.
15
Halász Gábor: Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz. 7–21. o.
16
Halász Gábor: i. m. 7–21. o.
17
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. 312. o.
18
Nyirő Zsuzsa (ford.): A tanári szakma helyzetbe hozása és az iskolavezetés modernizálása. A munkaadó szemszögéből. 2003. július (Empowering the Teaching Profession and Modernizing School Management. http://www.oki.hu/ftp.php?dir=eu&file=helyzetbehozas.pdf). Megjelent az Új Pedagógiai Szemle 2003. 12. számában is.
19
Nyirő Zsuzsa (ford.): i. m. 14. o.
20
Témavezető: Bognár Mária.
21
CIDREE-Efecot, OKI.
22
Orosz Sándor: Tudásmérés a XX. század utolsó évtizedében. In Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 294–313. o.
23
Marc Derycke: Pedagogical Follow-up: Criteria Grid versus Learning Portfolio. EFECOT, Brussels, 1998.
24
Orosz Sándor: i. m. 298. o.
25
Eurybase2001: The Information Database on Education Systems in Europe. http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/eurybase.htm
26
Bognár Mária: Value added analysis – a minőségbiztosítás brit eszközeinek egyike: a hozzáadottérték-elemzés meghonosítása Angliában. Új Pedagógiai Szemle, 2000, 3. sz.
27
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. 275. o.
28
Schüttler Vera: Mennyire jó a mi iskolánk? A teljesítménymutatók használata az önértékelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 9. sz. 133. o.
29
Vass Vilmos: Az iskolai minőség mutatói. Új Pedagógiai Szemle, 2003. 1. sz. 36–46. o.
30
Halász Gábor – Lannert Judit: Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI, Budapest, 2000, 73. o.
31
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
32
Setényi–Zoltán: Approaches to the Evaluation of Schools which Provide Compulsory Education in Hungary 2000/2001, 2002. EURYDICE, 2002. The Information Network on Education in Europe, 4. o.
33
seh Györgyi: Intézményelemzés, értékelés és minőségbiztosítás a gyakorlatban. In Önkormányzat és Közoktatás ’98. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 27. o.
34
Setényi–Zoltán: i. m. 7–10. o.
35
Halász Gábor (szerk.): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás. OKKER Kiadó, Budapest, 1997, 68. o.
36
Gábri Katalin–Timár Éva: A pedagógiai intézetek pedagógiai-értékelési feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 6. sz. 26. o.
37
Setényi–Zoltán: i. m. 10. o.
38
Horváth Attila – Tóth Tiborné: Igazgatók a minőségbiztosításról. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 6. sz.
39
Liskó Ilona: A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minősége. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz. 56. o.
40
Setényi–Zoltán: i. m. 10. o.
41
M. Nádasi Mária: Az osztályozásról történeti és összehasonlító pedagógiai szempontból. In Készülünk a vizsgáztatásra. Korona Kiadó Kft., Budapest, 48. o.
42
Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): i. m. 256. o.
43
Barbara Fratzak-Rudnicka, PhD – Judith Torney-Purta, PhD: Competencies for Civic and Political Life in Democracy. (Kézirat) OKI, Budapest, 2001.
44
Prepared for Life? Pre-Print Version, OECD–CERI, Paris, 1996, 15. o.
45
J. L. Peschar – S. Waslander: The relevance of CCC in International Education Indicators. Draft Version and Outline for General Assembly. Lahti, Finland, 1995, 6–7. o.
46
Summary of the final report. OECD/DESECO/Rychen/September2003. http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf
47
Barbara Fratzak-Rudnicka – Judith Torney-Purta: i. m.
48
Báthory Zoltán: Rendszerszintű pedagógiai felmérések. Iskolakultúra, 2003. 8. sz. 3–19. o.
49
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. 300. o.
50
Csapó Benő: A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 276. o.
51
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. 16. o.
52
Csapó Benő: A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Értékelés és minőség a közoktatásban. Miskolc, 2001, 8. o.
53
Key Competencies. A Developing Concept in General Compulsary Education. The Information Network on Education in Europe. Eurydice, European Unit, Brussels, 2002, 15. o.
54
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. 305. o.
55
Meetings and events. Introduction to DESECO, 2003. http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/intro.htm
56
Meetings and events…
57
Havas Péter: Beszámoló jelentés a 2. DeSeCo Symposiumról. Genf, 2002. február 11–13. OKI, 2002, kézirat.
58
Competencies and cultural education, 2003. www.culture-school.net/doc/background%20paper%20comptencies.doc
59
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf OECD/DESECO/Rychen/September 2003, 2. o.
60
Working Group for International Co-operation in Skill Development. In An Overarching Frame of Reference for Key Competencies. Is the OECD Perspective Relevant for the South? Dominic Simone Rychen. September 2003.
61
Working Group for International Co-operation in Skilll Development…
62
Working Group for International Co-operation in Skilll Development…
63
Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák. OKI-konferencia: A tanulás fejlesztése. 2002, 65–74. o.
64
Mihály Ildikó (ford.): Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása. http://www.oki.hu/cikk.php?kod=oecd-Mihály-Kulcskompetenciák.html
65
Bognár Mária: Tanulás mindenkinek, előadás. OKI-konferencia: A tanulás fejlesztése, 2002, 52–64. o.
66
Key Competencies. A Developing Concept in General Compulsary Education. The Information Network on Education in Europe. Eurydice, European Unit, Brussels, 2002, 23. o.
67
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék: Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény felmérése a magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában. Készült az OM megbízásából, 2001. november. Koordinátor: Tempus Közalapítvány.
68
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék: i. m.
69
Mihály Ildikó: Még egyszer a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle, 2003. 6. sz. 103–112. o.
70
NAT, 2003. június 30., 7. o.
71
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf. OECD/DESECO/Rychen/September 2003, 3–4. o.
72
Nagy József – Zsolnai Anikó: szociális kompetencia és nevelés. In Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 260. o.
73
Key Competencies. A Developing Concept in General Compulsary Education. The Information Network on Education in Europe. Eurydice, European Unit, Brussels, 2002.
74
Meetings and events. http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/deseco/intro.htm
75
Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of reference for an Assessment and Reseal Program. http://www.congress-lifelearning.org/download/5-2-1-docrychen.pdf . Revised draft, September13, 2002. 21. o.
76
Alastair Walker: Assessment and Evaluation of Cross-Curricular Themes. Alistair Walker: Assessment and evalution of Cross-Curricular Themes. In Cross-Curricular Themes, Conference proceedings. Brussels, Organised during the Belgian Presidency of the European Union, 2001, 54–58. o.
77
Alastair Walker: i. m. 56. o.
78
Alastair Walker: i. m. 57. o.
79
Báthory Zoltán: A rendszerszintű oktatási felmérések néhány tanulsága. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz. 31–37. o.
80
Csapó Benő: A hozzáadott érték becslése. II. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Debrecen, 2000. október 13.