1
Néhány gondolat a gyorsolvasás szellemi tényezőiről. Pedagógiai Technológia, 1982. 3. sz.
2
Gyorsolvasás – Hatékony információgazdálkodás. Budapest, 1984, Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézet, 116. Második kiadás 1987. Gyorsolvasás – Személyi számítógép. Budapest, 1986, Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézet, 84.
3
Isaac Asimov: A hold tragédiája. Budapest, 1979, Kozmosz, 310.
4
Hábermann M. Gusztáv: Szakmai vélemény Farkas Károly „Játékos informatikaoktatás – Új ismeretek és módszerek a kisgyermekek tanításában” című kandidátusi értekezéséről. Munkahelyi vita, 1991. 07. 10.
5
Selye János: Álomtól a felfedezésig. Budapest, 1967, Akadémia Kiadó, 423.
6
A gyorsolvasás problémája. Magyar Könyvszemle, 1959. július–szeptember, 299–306.
7
A gyorsolvasás. Élet és Tudomány, 1969. június.
8
Gyorsolvasás. 1971, 1972, KGM-MTTI.
9
Bevezetés a gyorsolvasásba. ÉGSZI-gyorsjelentés, Budapest, 1971. V. évf. június.
10
A gyorsolvasás. 1974, Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intézete.
11
Gyorsolvasás. Hatékony olvasás. Budapest, 1993, Göncöl Kiadó, 31.
12
Rohonyi András: Olvasói szokások és az Internet. Veszprém.
13
Papert: The Children's Machine. 1994, Simon and Schuster.
14
Törtely Éva tanítónő (JIO) beszámolója.
15
Roszak, Theodor: Az információ kultusza. Budapest, 1990, Európa Könyvkiadó.
16
Farkas Károly: Játékos informatika. Kandidátusi értekezés. 1993. D17799 I–II.
17
Kőrösné Mikis Márta: Gyermekinformatika. Hogyan kezdjem? Tanácsok tanítóknak, óvoda- és gyógypedagógusoknak az INFORMATIKA világának játékos megismertetéséhez és alkalmazásához. Eger, 1995, Eszterházy K. Tanárképző Főiskola.
18
Gyorsolvasás CD. Farkas Károly (szerk.): Budapest, 2002, JIO Bt.