1
Mindig örömünkre szolgál, ha nagy tekintélyű professzorok tisztelik meg folyóiratunkat írásaikkal. Ez történt Rókusfalvy Pál esetében, amikor eljuttatta hozzánk tanulmányát. Mint a szerkesztés során annyiszor, az egyébként érdekes tanulmány néhány részletét átírtuk, illetve a tanulmány menetéhez – véleményünk szerint – szorosan nem kapcsolódó bekezdéseket töröltük. A professzor úr azonban nem járult hozzá a változtatásokhoz, ezért írását az általa benyújtott eredeti változatban adjuk közre. (Szerk.)
2
TÖRÖK ZOLTÁN: Geomorfológiai tanulmányok Segesvár vidékéről. Erdélyi Múzeum XLIV. kötet, 2. füzet, 1–23. p. Kolozsvár, 1939, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt.
3
C. G. JUNG: Föld és lélek. Az archaikus ember. Budapest, 1995, Kossuth Könyvkiadó. (Az eredeti német nyelvű kiadás 1931-ben jelent meg.)
4
VÁRKONYI H. D.: A gyermek és környezete. Budapest, 1944, Országos Közoktatási Tanács.
5
RÓKUSFALVY PÁL: Bevezetés a munkapszichológiába. Budapest, 1979, Tankönyvkiadó.
6
SPRONT, H. – SPRONT, M.: The Ecological Perspective on Human Affaires. 1965, Princeton; SCHMALE, H.: Umweltgestaltung. In: RÜTZEL, E. (red.): Handbuch psychologischer Grundbegriffe. 1977, München, Kösel-Verlag. 494–505. p.
7
VÁRKONYI DEZSŐ: A cselekvés lélektana. Budapest, 1993, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
8
RÓKUSFALVY PÁL: Bevezetés a pszichológiába. Eger, 1996, EKTF Liceum Kiadó; A környezetpszichológia alapkérdései. Szombathely, 1997.