1
Tavasi Lajos: Az első egyetemes és közös tanítói gyűlésnek dolgozatai. Nevelési Emléklapok VI. füzete. Pest, 1848. Feldolgozta: Orosz Lajos: Az első magyar egyetemes tanügyi kongresszus. In: Nevelésügyi kongresszusok Magyarországon I. k. Bp., 1971. 11–100 o.
2
Lásd Peres Sándor: A magyarországi tanítóegyesületek története. Bp., 1896.
3
Lásd történetéről a Neveléstörténeti Füzetek 10. számát: A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadásai. Bp., 1992.
4
A második országos és egyetemes tanügyi kongresszus naplója. Szerkesztette: Nagy László, Beke Manó, Kovács János. Bp., 1898. – Feldolgozta Felkai László: A második országos és egyetemes tanügyi kongresszus. In: Nevelésügyi kongresszusok Magyarországon 1848–1948. I. köt. Bp., 1971.
5
A harmadik egyetemes tanügyi kongresszus naplója. Szerkesztette Négyesy László közreműködésével Simon Lajos és Papp Gyula. Bp., 1928. – Feldolgozta Simon Gyula: A III. egyetemes tanügyi kongresszus. In: Nevelésügyi kongresszusok Magyarországon 1848–1948. II. köt. Bp., 1971. 9–112. o.
6
Prohászka „A vándor és a bujdosó” c. művében a magyar és német „lelkiség” sorsközösségének absztrakt szellemtörténeti abszolutizálását írja meg, amelyet többek között Szekfű Gyula és Babits Mihály is élesen bíráltak.
7
A IV. egyetemes nevelésügyi kongresszus. Bp., 1948. - Feldolgozta Kiss Árpád: A negyedik egyetemes tanügyi kongresszus. In: Nevelésügyi kongresszusok Magyarországon 1848–1948. II. köt. Bp., 1971. 163–211. o.
8
Lásd: Az új Magyar Pedagógiai Társaság. Az alakuló közgyűlés eseményei. Bp. 1967. De még sokrétűbb a kép, ha az azonnal elkezdett, kemény munkával előkészített V. Nevelésügyi Kongresszus aktív közreműködőinek névsorát nézzük. Csak találomra ragadjunk ki néhány jellemző nevet, azokét, akik közül sokakat hosszabb-rövidebb ideig méltánytalan mellőzés ért az előző években: Ballér Endre, Baránszky-Jób László, Báthory Zoltán, Csűrös Zoltán, Gazsó Ferenc, Hahn István, Hermann Alice, Kalmár László, Kelemen László, Kontra György, Lukács Sándor, Majzik Lászlóné, Pataki Ferenc, Ravasz János, Somos Lajos. Stolmár László, Szvétek Sándor, Tánczos Gábor, Tardos Anna s még hosszasan lehetne sorolni a neveket, akik szintén ott voltak az újjáalakítók sorában. (V. Nevelésügyi Kongresszus I–II. köt. Bp., 1975.)
9
Műveltségkép az ezredfordulón. Bp., 1980.
10
Lásd: A nevelésügy távlati fejlesztéséről. VI. Nevelésügyi Kongresszus 1993. augusztus 25–28. Bp., 1994.