Tartalom


XCVI. ÉVF. p;              2000. p;              4. SZÁM


 

Pusztai Ferenc: A XX. század műveltségváltásai és nyelvi változásai 385

Bańczerowski Janusz: Nyelvközösségi és nyelvpolitikai kérdések - kihívások és lehetőségek 391

Kertész András: A kognitív nyelvészet lehetőségei és korlátai 402

Nemesi Attila László: Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban 418

Benő Attila: Az expresszivitás változásai román kölcsönszavainkban 436

Gregor Ferenc: Magyar eredetű tükörfordítások a szlovák nyelvben. III. 446

ˇ Kisebb közlemények. Gecső Tamás: Kérdőszó és hatókör. 453 - Pásztor Emil: Határozószóink szótári világa 459

ˇ Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Mézes kendermag fossa 465 - Fodor István: Az "Északi"-Donyec 467

ˇ Élő nyelv. P. Lakatos Ilona: A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból 469

ˇ Szemle. H. Tóth Tibor: É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter, Új magyar nyelvtan. 474 - Dezső László: A XIX. és XX. századi nyelvtudomány történetéről. 483 - B. Gergely Piroska: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. I. Magyar és finnugor mondattörténet.487 - Guttmann Miklós: Balázs Géza, A magyar pálinka. 492 - Bokor József: A szlovén dialektológiáról egy gyűjteményes kötet kapcsán 496

ˇ Különfélék. É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Reflexiók az "Új magyar nyelvtan" ismertetésére. 499 - Juhász Dezső: A Dialektológusok és Geolingvisták 3. Nemzetközi Kongresszusa 503

ˇ Társasági ügyek. Grétsy László: A 80 éves Elekfi László köszöntése. 505 - Hajdú Mihály: Bolla Kálmán 70 éves. 507 - Kiss Lajos: Gáldi László emléktáblájánál 509

 

nyitólap