Oldalak: 346

 

Új kétnyelvűségi folyóirat

Bilingualism. Language and Cognition

1998. áprilisában látott napvilágot Angliában, a Cambridge University Press kiadásában annak az új tudományos folyóiratnak az első száma, amely a kétnyelvűségre vonatkozó, a megismeréstudomány szemszögéből végzett és végzendő kutatások orgánuma kíván lenni. Szerkesztői F. Grosjean, J. Kroll, J. M. Meisel és P. Muysken a terület neves képviselői, akiknek munkáját huszonkilenc tagú szerkesztőbizottság segíti számos országból, olyan ismert nevekkel, mint például M. Clyne, L. Milroy és S. Romaine.

A kétnyelvűség a világ valamennyi országában előforduló s igen fontos jelenség, amelynek számos vonzata és érintkezési területe van, s mint ilyen több szempontból is vizsgálható (politikai, társadalmi, oktatási, lélektani, nyelvészeti stb.). Kutatása az utóbbi időben s elsősorban a szociolingvisztikai szemléletnek köszönhetően vett erőteljes lendületet. Könnyű megjósolni, hogy a globalizálódás következtében a kétnyelvűség szerepe nőni fog, s természetszerűleg növekszik a vonatkozó kutatások szerepe is.

Az új folyóirat megindítását a szerkesztők elsősorban azzal indokolják, hogy a kétnyelvűséggel foglalkozó tanulmányok számos, különböző tematikájú folyóiratban szétszórva jelentek meg,
s emiatt nehezen lehet(ett) megtalálni őket. A szerkesztők fő törekvése az, hogy elősegítsék folyóiratukkal a kétnyelvűség-kutatásokat, s hogy ösztönözzék
e területen a véleménycserét és a vitát. Azok a kutatási területek, amelyekről tanulmányokat vár a szerkesztőség, a következők: a kétnyelvűek nyelvi kompetenciája; percepció és produkció; a kétnyelvű gyerekek és felnőttek nyelvelsajátítása; a kétnyelvűség neurolingvisztikája.

A folyóirat évente három alkalommal jelenik meg. Minden számban közölnek egy terjedelmesebb vezértanulmányt, amelyhez hat-nyolc rövid korreferátum csatlakozik, s a kört az alaptanulmány szerzőjének a hozzászólásokra adott válasza zárja. Rendszeresen közölnek továbbá néhány korreferátum nélküli tanulmányt is. Az 1. füzet vezértanulmányát M. Pienemann (A fejlődési dinamika az első és a második nyelv elsajátításában), a 2. füzetét D. W. Green (A kétnyelvű lexikális-szemantikai rendszer mentális kontrollja) írta. A folyóirat megfelelő színvonalú s csak angol nyelvű (angol anyanyelvűtől ellenőrzött) tanulmányokat közöl.

A kétnyelvűségkutatás a magyar nyelvtudománynak is egyre jobban erősödő ága. Nem kétséges: az új folyóirat a magyar kétnyelvűség-kutatóknak is gyakran forgatott orgánuma lesz. [346]

Kiss Jenő

Vissza a Tartalomhoz

 

nyitólap