Monturiot tengeralatti hajója.

Spanyol találmány! – E regényes szép országból ritkán van efféléhez szerencsénk.

Monturiot Marino, Spanyolország Barcellona városában, olyan hajót talált fel, melylyel a viz alatt lehet hajózni, s ezt ő „Jchthyonum” vagy „halhajónak” nevezé el. A mint a rajz mutatja, a hajó halformáju, és különösen gyöngyhalászatra, elsülyedt hajók felkeresésére s ezeknek a felszinre hozatalára volna rendelve. Feltalálója egy röpiratban felszólitá a spanyol közönséget találmánya valósitására, mire 6 millió reales (mintegy 600,000 frnt.) tőkével biró részvénytársulat volna szükséges. – 1859-ik sept. 26-án a barcellónai kikötőben próbahajózást tett, mely alkalommal, 5 emberrel 2 1/2 óráig volt a viz alatt. A hajóban alkalmazott különféle üvegekkel, a hajó környékét a vizben megvilágositani képes, továbbá a hajó alján alkalmazott billentyűkön a fölösleges terhet kidobhatja, s a hajó belsejében alkalmazott készülettel a lélekzet által elromlott levegőt, chemiai uton egészséges fris levegőre változtathatja. Eddig a találmány még a feltaláló titka. Rajzunkat érthető képét adja.

O.


Monturiot tengeralatti hajója.