1860. majus 27-én (22. szám)

 

Lonovics József, volt csanádi püspök.

Mutatvány „Trencséni Csák” költői beszélyből.

A szobránczi fürdő.

Széchenyi gyászravatala Pesten a belvárosi templomban (Aprilis 30-án.)

A rózsa, története és fajai.

Menyegzők a régi időkben.

TÁRHÁZ.

Vasárnapi Ujság 22-ik számához 1860.