Látható holdsötétülés februar 7-én 1860.

A folyó évi február 7-én reggel bekövetkező, Európa, Afrika s Amerikában látható holdsötétülés folyama az ide mellékelt rajzban van előtüntetve:

ABC a földárnyék keresztszelvénye, mely szelvényt a hold középpontjában az árnyéktengelyre tett merőleges sikban kell képzelni, DE a napút, FG pedig a holdpálya. A hold a nyil irányában haladván, az I állomáson m pontban az árnyék szélével érintkezik, s a fogyatkozás kezdetét veszi, a mi budapesti órajárás szerint reggeli 2 óra 17’ 40”-kor történik. Tovább hatolván a hold, mindig jobban nyomul a föld-árnyékba, mig a II-vel jegyzett helyhez nem jut. Itt éri el a tünemény legnagyobb fokát s a fogyatkozásnak közepe van 3 óra 44 percz s 51 másodperczkor, mely alkalommal az elhomályositott rész legnagyobb szélessége 9 75/100 hüvelyknyi, megjegyezvén, hogy a hold átmérőjét 12 egyenlő részre szokás osztani, s minden egyes részt hüvelyknek nevezni. E fogyatkozás tehát részletes. A fenemlitett helyet elhagyva a III-l jelelt ponton másodszor érintkezik n-ben a hold az árnyékszéllel 5 óra 12 percz 2 másodperczkor s a sötétülés végét éri. A számitás jelen esetre a föld-árnyék átmérőjét az illető helyen 1268, a hold középpontjának utját az árnyékban 809 s a holdtávot földünktől 48148 mérrajzi mérföldnek adja. Továbbá az árnyék terüje, melyen a hold valóban keresztültörtet, 319259 négyszög mérföld.

A fogyatkozás ideje Magyarország s Erdély néhány helyeire vonatkozólag az alábbi rovatban van egybeállitva középidőben, miért is nem lesz felesleges megjegyezni, hogy az időegyenlet febr. 6-án délben + 14’ 20”. Tehát a kerekes óráknak 12 óra 14 percz s 20 másodperczet kell mutatniok, midőn a napon épen dél van.

A) Magyarországi helyek sötétülése.

          Kezdete:               Közepe:               Vége:

     óra.     percz.     m. percz.     óra.     percz.     m. percz.     óra.     percz.     m.percz.

Baja     2     17     19 –     3     44     30 –     5     11     41

Becskerek     2     23     3 –     3     50     14 –     5     17     25

Debreczen     2     27     57 –     3     55     8 –     5     22     19

Eperjes     2     26     31 –     3     53     42 –     5     20     53

Eger     2     23     0 –     3     50     11 –     5     17     22

N.-Győr     2     12     1 –     3     39     12 –     5     6     23

Késmárk     2     23     12 –     3     50     23 –     5     17     34

Kanizsa (n.)     2     9     26 –     3     36     37 –     5     3     48

Kalocsa     2     17     23 –     3     44     34 –     5     11     45

Komárom     2     15     0 –     3     41     11 –     5     8     22

Losoncz     2     20     9 –     3     47     20 –     5     14     31

Mohács     2     16     15 –     3     43     26 –     5     10     37

Pápa     2     11     20 –     3     38     31 –     5     5     42

Pozsony     2     9     54 –     3     37     5 –     5     4     16

Szék.-Fejérvár     2     15     8 –     3     42     19 –     5     9     30

Szathmár     2     32     59 –     4     0     10 –     5     27     21

Szeged     2     22     9 –     3     49     20 –     5     16     31

Temesvár     2     31     25 –     3     58     36 –     5     25     47

Tolna     2     16     39 –     3     43     50 –     5     11     1

Veszprém     2     13     3 –     3     40     4 –     5     7     25

B) Erdély nevezetesb helyei.

Kolozsvár     2     35     47 –     4     2     58 –     5     30     9

Medgyes     2     38     57 –     4     6     8 –     5     33     19

Vásárhely     2     39     51 –     4     7     2 –     5     34     13

Szász-Sebes     2     31     50 –     3     59     1 –     5     26     12

Szeben     2     38     5 –     4     5     16 –     5     32     27

Falvay István, h. mérnök.