Lowe léghajója.

Rajzaink Lowe ur azon minden felé nagy figyelmet gerjesztett óriási, eddig legnagyobb léghajóját tüntetik fel, melyen Amerikából Európába szándékozik átrepülni. A léghajó neve „Uj-York város,” a gömb átmérője 130 láb, magassága 200 láb, sulya 70 mázsa, befogad 725,000 köbláb gázt és 400 mázsa sulyt fölemel. E roppant gömb készitésére 6000 rőf kelme ment fel. – A gömböt kötélhálózat veszi körül, melyen alul a kosár függ s ezen alul még egy gőz-sajka látható (1. rajz.) A kosár, melynek belsejét 2. rajzunk mutatja, spanyol nádból készült s vászonnal van bevonva. Benne a fal mentében köröskörül pamlag áll s e felett üvegablakok alkalmazvák. Téres ládákban az élelem áll; van benne kályha is, melyet nem fával vagy szénnel, hanem mészoltás által fűtenek. E kályhában főzőkészülék is van alkalmazva.

A kosár fenekén csapóajtó van alkalmazva, melyen át, két kötéllétrán, az alant függő csónakba juthatni. Ez egy uj találmányu mentőcsónak, 30 láb széles, 4 láb mély, mely kaucsukkal van bevonva. E csónak egyébiránt gőzcsónaknak nevezhető, mert van egy négy lóerejü, szénnel s szeszszel fütendő gőzgépe. A csónak egyik végén egy széles evező látható, másik végén pedig egy esernyő alaku kerék, ez a hajtókerék, mely a léggömb irányzására szolgál. E kerék átmérője 8 láb. Elővigyázatból még egy ilyet visznek magukkal az utazók. E csónakban 10 személy számára hat hói élelmet és vizet fognak az utazók elhelyezni. Van egy horgonyuk is, mely egy mázsát nyom.

A különböző légfolyamok észlelésére egy különös készüléket használnak. Áll ez hosszu kötélből, egy csomó ónnal végén. A kötélre számos zászlócskát kötnek, s a kötelet a csónakból messze lelógatva, a zászlócskák állása a légrétegek folyásának irányát fogják mutatni. És igy az utazók képesek lesznek kikutatni, a nekik kedvező irányu légfolyást, hogy léghajójukkal e légfolyamba ereszkedhessenek.

Száz apró szállernyőt s kaucsukzacskót is visznek magukkal s ezeket, mint rajzunk épen mutatja, leeregetik azon hajókra s városokra, melyek felett a léghajó elhalad. E zacskók leveleket fognak tartalmazni, melyekben a léghajó-utazásának viszontagságai s egyebek lesznek leirva.

A merész Lowe azon légrétegbe akar hajójával fölemelkedni, mely szakadatlanul nyugatról keletre ömlik s ha ez sikerül, akkor három nap alatt Spanyolországba remél érthetni; de ha e légfolyamból kizavartatnék, akkor Afrika vagy Anglia partjain vél kiszállhatni.

Egy uj-yorki ujdondász is megy az utazókkal, ki az utazást a legkörülményesebben leirandja. Visznek magukkal postagalambokat is, melyeket időről időre levelekkel Uj-Yorkba visszaeresztenek.

Lowe a fővállalkozó, még csak 27 éves, ki nagy szenvedélylyel a vegytant tanulmányozta s igen korán a léghajózásnak adta magát. Már 36 szerencsés, kisebb nagyobb légutazást tett és az Európába utazáshoz már több mint egy év óta készül. Nagy léghajója már egészen elkészülve áll Uj-York-ban s most pénzért mutogatja, de az elutazás határideje még nincs megállapitva.


A Lowe-féle léghajó belseje.