Bár a Kazinczy-ünnepélyek leirásai – mint lapjaink folytonos tudósitásai tanusitják – még kornátsem értek véget – a széphalmi ünnep legméltóbb zárkövét képezi a mult évben nyilatkozott átalános lelkesedésnek. Sietünk, a megható ünnepély leirását közölni olvasóinkkal. A magyar akademiai első ünnepélyen kivül ez kétségkivül a legfontosabb s legnagyobbszerü. Szerk.