Az angol királynő aranyos diszágya.

A mult év végén irták a külföldi lapok, hogy India egyik fejedelme, a Kashmiri maharadsa, Rambir Sing, tiszteletének jeleül egy nagyértékü aranyos ágyat küldött ajándékban az angol királynőnek. Ezen ágy rajzát közöljük ez alkalommal.

Ezen ágy azon könnyü szerkezetü nyoszolyák egy neme, a minőket Indiában a sátorokban (dobbah) szokás használni. Finomul készitett s gazdagon megaranyozott négy karcsu póznán áll egy zöld szinü mennyezet (baldachin); mint tudjuk, a zöld szint különösen tisztelik a mohamedánok. A mennyezetbe különféle szinü képek, arabeszkek, madarak vannak beleszőve. A fekhelyet körüllepő függönyök gazdag arany rojtokkal s bojtokkal vannak ellátva. A fej és lábfelőli részen bársony vánkosok vannak s ezek között két takaró, melyek szintugy csörögnek a rajtok levő sürü arany himzéstől. Az ágy tetejének sátor alakja van s 10 lábnyi magas; egész belseje rószaszinü selyemmel van kidiszitve.

Az ágy értékét 1,500,000 forintra becsülik. Mult évi novemberben hozták azt, egy kashmir-shálokból készitett sátorral együtt az angol királynő windsori palotájába, hol az ünnepélyes átadásig előlegesen a trónterembe helyezték.


Az angol királynő aranyos diszágya.