* Liszt könyvében — nem tekintve irányát — valóban sok szép és érdekes részletre akadtunk, mellyekből adandó alkalommal közlendünk is mutatványt. Igazolásaul annyit röviden meg kell emlitenünk, hogy a magyar haza és nemzet iránt a legmelegeb lelkesedés szól a könyvből, de azt sem lehet tagadni, hogy ez egyszer talán csupa tulságos jóakaratból — elvetette a sulykot. Örömmel fogadjuk egyébiránt a lapokban közlött több rendbeli igazoló felszólalását s mind azok igyekezetét, kik Liszt Ferenczet megingatott hirnevének visszaszerzésében támogatják — mi leszünk az elsők, kik hangosan valljuk be haragunk alaptalanságát, ha a bizonyitékok ereje lecsillapitja azt.

Szerk.