A tulei óriás fa Amerikában.


A tulei óriás fa Amerikában.

Mexico köztársaság délnyugoti részében fekszik Oaxaca, egy hasonló nevü állam fővárosa. Ettől keletre, mintegy óra járásnyira van Tule falu. Midőn az utas e faluhoz közeledik, sokáig nem látja sem a tornyot sem a házak tetejét, hanem csak egy zöld halom emelkedik előtte mindig fölebb és fölebb, mellynek különös kup alakja sok találgatásra ad alkalmat, mig végre a szemközt jövők megmagyarázzák, hogy az nem más, mint egy Amerikában, de tán az egész földön legnevezetesebb fának lombsátora.

Áll az a tulei templom előudvarában. Közelében két kisebb fa is látható, mellyek a maguk nemében szintén nagyoknak nevezhetők; ez óriás közelében azonban csak ugy tünnek fel, mint a kis gyerek a felnőtt férfi mellett.

Már az Aztek birodalom fölállásakor, tehát, midőn még az európaiak nem foglalták el a földet, e fa nagysága által magára vonta a figyelmet. Ennek már legalább 300 éve. A hóditó spanyolok megkimélték a bálványimádó vallás ez emlékeit, mig a pogány oltároknak s templomoknak porba kelle omlani a kereszt előtt.

E fa, nagszerüsége által leirhatlan benyomást gyakorol a szemlélőre. A legnagyobb baobab-fa kicsi e cziprushoz hasonlitva, melly tán szitne ezredéves kora daczára olly ifju erőben áll és diszlik.

Törzse olly alaku, mint ha több fából volna összenőve; pedig nem ugy van. A fa ágain, törzsén egész serege tenyészik az elősdi növényeknek.

Magassága 120 láb; törzsének körülete öt lábnyira a földtől 98 láb, koronájának körülete pedig 500 láb.