IV. A tarcsai fürdő.


Felső-vasmegyei képek: IV. A tarcsai fürdő.

Borostyánkőhőz délnek egy órányira fekszik „Tarcsa”-fürdő, csinos, tiszta épületeivel, szép parkjával s gyönyörű, regényes vidékével. Évekkel ezelőtt a tarcsai parkban voltak felállitva a Klauzál Imre által épitett 25 öl hosszuságu üvegházak egész sorai, mellyekben talán az egész világ flórájának minden faja diszelgett. De mint mindennek széles e világon, úgy e maga nemében Magyarhonban tán páratlan virággyüjteménynek át kellene esni a sors változandóságán...Üvegházaknak s virágoknak el kelle adatniok, mint mondják 50,000 pftért .... Azóta e fürdő sokat vesztett ugyan ékességéből, de e veszteséget minden áron iparkodik pótolni a jelenlegi derék bérlő, Márton mérnök ur, ki tudományos szakavatottságánál fogva, mind a források tisztitása s javitása, mind a fürdői épületek s azok környezete rendezése s tisztán tartása körül sokat tön már eddig, s mint tőle hitelesen értesültünk, ezután még többet szándéka tenni, mik után bizton hiszszük, hogy Tarcsa felső Magyarhon fürdőinek legjelesbjei közé tartozand.

A gyógyforrások erős vastartalmuak s mind férfi-, mind pedig (s főleg) női gyengeségekben eddig nagy sükerrel müködtek. Kitehát neje gyengeségét gyöngéd szeretetreméltósággá akarja átvarázsolni, az küldje a tarcsai fürdőbe, s bámulni fogja a hatást, mit e fürdő eredményezni képes.

(Folytatás következik.)