1856. május 11-én (19. szám.)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy negyedrétű iven jelenik meg. – Előfizetési dij január–juniusig: azaz 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft. pp. Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutca 4. sz.) bérmentve utasitandó.