1856. május 11-én (19. szám.)

 

TOMORY A. ur által 20 aranynyal koszorúzott legjobb költői beszély. Az idegen.

Nagy-Bánya és környéke.

Egressy Gábor.

A vaskapu szétvettetése.

TÁRHÁZ.

Hirdetés.

Vasárnapi ujság 19-dik számához.