1856. januárius 13-án (2. szám.)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. – Előfizetési dij január–juniusig azaz: 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft. pp. – Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.