Természeti tünemények.

* Mindenki gyönyörüséggel fogja észrevenni, ki az ég csillagaiban szokott gyönyörködni, azt a szokatlan fényü nagy csillagot, melly pár hét óta naplement után mindjárt fel szokott jönni, sőt gyakran már akkor is látható, midőn még a nap fenn van az égen. A csillag a Jupiter bolygó, melly most a földdel együtt napközelben állva, nékünk olly közelről látszik, a milly közel a jövő század elejéig nem fog ismét lenni. Ennek négy holdja van, mellyek körülötte forognak, s azok közül kettőt hármat a leggyengébb távcsövön keresztül is jól ki lehet venni. Jobb távcsövön pedig azt is meg lehet látni, mint megy át majd az egyik, majd a másik hold a fényes égi test előtt.

* Esztergomban a mult hetekben egy rendkivüli szépségü futócsillag jelent meg az égen, melly mint tudjuk koránsem azok közül a csillagok közül való, a mik örökké ott ragyognak az égen. Nemesnek azok onnan le, s nincs azoknak a mi földünk felé le; hanem egyike azoknak a földünk körül kerengő élettelen tömegeknek, mik ollykor a villanyos surlódástól meggyulladva a föld vonzerejétől aláragadtatnak; alkatrészeikben legtöbb rendesen a vas.

* Olaszországban a déli szelekkel olly borzasztó mennyiségü sáska jelent meg, hogy felhőként elsötétíté a napot. Sardiniában némelly helyen mindent leettek, a mi zöld, s azon felül a vizbe döglött sáskák ugy megrontották az ivóvizeket, hogy sokan kholeranemü görcsöket kaptak tőlük. Egy faluban 45 ember halt meg igy a romlott viztől, a lakosok kénytelenek voltak lakhelyüket elhagyni, és máshová költözni.