Beregszászi Pálnak

Debreczeni könyvárus

CSÁTHY LAJOS

könyvkereskedésében és a kiadónál találhatók:

Rajzolás és épités tudományának nyilvános oktatója, hites mérnök

Beregszászi Pálnak

a

rajzolás és épités tudományáról irt munkái.

1. Ácsi munkálatok, a fedelek ismerétéről és rajzolásáról 76 rajztáblával, füzve az ára 6 pft.

2. Az épületekre teendő költségek számbavétele, négyszeg és köbmértékekre kiszámitása, s az épületeknek erős és alkalmatos lakássá tételéről való értekezés, 4 rajztáblával, bekötve 2 ft. 12 kr. pp.

3. A mérnöki rajzolás kezdete, 5 rajztáblával, bekötve 1 ft. 12 kr. pp.

4. A szabad-kézzeli rajzolás kezdete, 20 rajztáblával, füzve 1 ft. pp.

Ajánltatnak mérnököknek s az épitéssel foglalkozó mestereknek és házigazdáknak, ugy szintén ezen tudományokat tanulni és hozzáérteni kivánó egyéneknek.