Orosz-török háboru

Hirdetmény.

Megjelent

Fényes Elek

,Orosz-török háboru’

czimü munkájának IV-dik füzete, és evvel az 1. kötet be vagyon végezve. – A 2. kötetnek is – melly szinte 6 füzetből álland – 1. füzete már sajtó alatt van, és még e hó végével megjelenik; előfizetési ár ugy mint az 1. kötetre 1 ft. 30 kr. Az 1. kötetből még mindig szolgálhatunk teljes példányokkal.

Landerer és Heckenast

kiadók.

Pesten, egyetemutcza 4. sz. a.