NÉMET HIRDETÉS

Barrané és Steinnál Kolozsvártt és M.-Vásárhelyt, s általok minden könyvárusnál kapható, Pesten Geibel Arminnál

NÉMET HIRDETÉS

I. N. SZŐLLŐSY.

Ára 4 pengő forint.